Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Отдел "Природа" в РИМ Плевен Проф. Росен Цонев, Румяна Балева, Иван Първанов 15/01/2024 общи Граваница, Елията, Булин дол, Чернелка, Царичина
Свали
Карта застрояване на Поляните, Синеморец Николай Найденов 25/03/2023 природен парк, Странджа Поляните
Справка от Областна дирекция "Земеделие" - Бургас за земеделски земи със сменено предназначение в местността "Поляните", с. Синеморец Областна дирекция Борислав Борисов 04/10/2022 природен парк, Странджа
Свали
Отговор от Община Царево по ЗДОИ за документално започнало строителство в местността "Поляните", с. Синеморец Георги Лапчев, Община Царево Борислав Борисов 05/09/2022 природен парк, Странджа
Свали
Указание на МОСВ за процедурите по реда на ЗООС и ЗБР на територията на община Царево МОСВ РИОСВ Бургас 17/08/2022 Природен парк Странджа общи Странджа, Царево, Синеморец
Свали
Указание на МОСВ за провеждане на процедури по чл. 31 на ЗБР на инвестиционни предложения за изграждане на огради МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за провеждане на процедури по оценка за съвместимост на предписания за санитарни сечи МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за провеждане на процедурите по ОВОС при сеч на дървесина в земеделски земи МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за правното действие на решенията по ОВОС и преценка необходимостта от ОВОС МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за опазване на местата за размножаване и почивка на защитени животински видове МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за провеждане на процедури по ОВОС на фотоволтаични централи МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указания на МОСВ за "a pоsteriori" провеждане на процедури по ОВОС, ЕО и ОС МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи, Закон за биологично разнообразие
Свали
отказ на МОСВ за спиране на строителство, Корабите, Синеморец, 15.11.2021 МОСВ, Асен Личев АПБ, Тома Белев 15/11/2021 Синеморец природен парк, Странджа Синеморец, Корабите, Поляните, Странджа
Свали
Резолюция на ВАП за изграждането на 5* хотел в защитена зона по НАТУРА 2000 Прокурор Я. Димитров Борислав Борисов 31/08/2021 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1931(1)/10.08.2021 , ПИ:66528.501.371 РИОСВ Бургас Зинка Стойкова Мира Ончева 10/08/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Разширение на "Натура 2000" с включване на плажовете Пашадере, Карадере и Корал Министерски съвет на Република България 03/08/2021 застрояване защитена зона хабитати
Свали
Предложение за мораториум върху сечите във вековните гори на България до 46 Народно събрание Коалиция 46 Народно събрание 02/08/2021 опазване на вековните гори природен парк, Странджа, Българка, Сините камъни
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1784(1)/30.07.2021 , ПИ:66528.501.11 РИОСВ Бургас Зинка Стойкова Ива Балашева 30/07/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище на ДНСК относно изграждане на 5* хотел без необходимите съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР Влади Калинов Борислав Борисов 29/07/2021 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1581(1)/28.07.2021 , ПИ:66528.501.371 РИОСВ Бургас Зинка Стойкова Станислава Бърканичкова 28/07/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1582(1)/27.07.2021 , ПИ:66528.501.371 РИОСВ Бургас Зинка Стойкова Красимир Кирилов 27/07/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище №ПД-1833(1)/26.07.2021 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.501.24.1.49 РИОСВ Бургас Зинка Стойкова Мерск ЕООД 26/07/2021 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1676(1)/14.07.2021 , ПИ:66528.501.700 РИОСВ Бургас Зинка Стойкова Анастасия Георгиева, Дора Янева, Павел Йорданов, Васил Кунчев, Станислав Добрев 14/07/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Строежът при Алепу - презентация Тома Белев (АПБ) 08/07/2021 Алепу защитена зона птици Алепу
Свали
Решение на СЕС по Дело С-477/2019 СЕС 08/07/2021 Система за строга защита
Свали
Отговор от РИОСВ-Бургас по казуса "Хотел-3 вили" Синеморец ПИ:66528.4.256 РИОСВ-Бургас Зинка Стойкова Борислав Борисов 02/07/2021 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №1295(2)/17.06.2021 , ПИ:66528.501.703 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Зафир Гюров 17/06/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1236(1)/03.06.2021 , ПИ: 66528.501.33 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Стефан Киряков 03/06/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-925(1)/21.04.2021 , ПИ:66528.501.44 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Николай Яков 21/04/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-829(1)/09.04.2021 , ПИ:66528.501.644 РИОСВ Бургас Зинка Стойкова Община Царево 09/04/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-398(1)/15.03.2021 , ПИ:66528.501.593 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Мима Тончева 15/03/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-471(1)/09.03.2021 , ПИ:66528.501.605 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Николай Иванов 09/03/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД 123(3)/04.03.2021 , ПИ:66528.501.20 РИОСВ Бургас Детелина Иванова СИВТ ЕООД 04/03/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-310(1)/26.02.2021 , ПИ:66528.501.376 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Електроразпределение Юг ЕАД 26/02/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-24(1)/20.01.2021 , ПИ:66528.501.354 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Електроразпределение Юг ЕАД 20/01/2021 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Законодателството на Европейския съюз по отношение включването на гражданите и гражданските организации в процесите на управление на мрежата Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 27/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
НАТУРА 2000 – ръководство за намаляване на конфликти Тома Белев (АПБ) 19/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2646(1)/11.12.2020 , ПИ:66528.501.568 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Румен Паисиев 11/12/2020 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Мониторинг на съдебната практика, свързана с Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 11/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2507(1)/18.11.2020 , ПИ:66528.501.226 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Георги Петков 18/11/2020 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Анализ на нормативната база в България относно включването на гражданите и гражданските организации в процеса на управление на Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 11/11/2020 общи, Натура 2000
Свали
Решение №БС-182-ПР/2008 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 15/10/2020 защитена местност, Бакърлъка BG0002077 Алепу, Бакъркъка
Свали
Постановление за отказ за образуване на наказателно производство и прекратяване на преписка Окръжна прокуратура Бургас 07/10/2020 Странджа природен парк, Странджа
Свали
Подробни устройствени планове за м. Поляните, с. Синеморец, одобрени от Община Царево Община Царево 05/10/2020 Странджа природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1817(1)/08.09.2020 , ПИ:66528.501.681 РИОСВ Бургас Детелина Иванова Атанас Лозанов 08/09/2020 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1632(1)/10.08.2020 , ПИ: 66528.501.83 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Руска Ковачева 10/08/2020 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1159(1)/12.06.2020 , ПИ:66528.501.36 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Веселина Ангелова 12/06/2020 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1039(1)/21.05.2020 , ПИ: 66528.501.579 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Емил Мечикян, Габриела Колева 21/05/2020 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1038(1)/19.05.2020 , ПИ:66528.2.262 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Електроразпределение Юг ЕАД 19/05/2020 природен парк, Странджа
Свали
Решение №БС -254-ПР/2006 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 13/04/2020 Алепу природна забележителност, Алепу Алепу
Свали

Страници