Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
отказ на МОСВ за спиране на строителство, Корабите, Синеморец, 15.11.2021 МОСВ, Асен Личев АПБ, Тома Белев 15/11/2021 Синеморец природен парк, Странджа Синеморец, Корабите, Поляните, Странджа
Свали
Разширение на "Натура 2000" с включване на плажовете Пашадере, Карадере и Корал Министерски съвет на Република България 03/08/2021 застрояване защитена зона хабитати
Свали
Предложение за мораториум върху сечите във вековните гори на България до 46 Народно събрание Коалиция 46 Народно събрание 02/08/2021 опазване на вековните гори природен парк, Странджа, Българка, Сините камъни
Свали
Строежът при Алепу - презентация Тома Белев (АПБ) 08/07/2021 Алепу защитена зона птици Алепу
Свали
Решение на СЕС по Дело С-477/2019 СЕС 08/07/2021 Система за строга защита
Свали
Законодателството на Европейския съюз по отношение включването на гражданите и гражданските организации в процесите на управление на мрежата Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 27/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
НАТУРА 2000 – ръководство за намаляване на конфликти Тома Белев (АПБ) 19/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
Мониторинг на съдебната практика, свързана с Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 11/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
Анализ на нормативната база в България относно включването на гражданите и гражданските организации в процеса на управление на Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 11/11/2020 общи, Натура 2000
Свали
Решение №БС-182-ПР/2008 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 15/10/2020 защитена местност, Бакърлъка BG0002077 Алепу, Бакъркъка
Свали
Постановление за отказ за образуване на наказателно производство и прекратяване на преписка Окръжна прокуратура Бургас 07/10/2020 Странджа природен парк, Странджа
Свали
Подробни устройствени планове за м. Поляните, с. Синеморец, одобрени от Община Царево Община Царево 05/10/2020 Странджа природен парк, Странджа
Свали
Решение №БС -254-ПР/2006 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 13/04/2020 Алепу природна забележителност, Алепу Алепу
Свали
ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ, КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО УПРАВЛЕНИЕТО НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ Зорница Стратиева 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Участие на заинтересованите страни в процеса на управление на НЕМ Натура 2000 в България Тома Белев 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Анализ на гражданското участие в процесите по създаване на НЕМ Натура 2000 Тома Белев 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Становище на АПБ срещу прегласуване на ЗИД на АПК, ограничаващ правото на достъп до правосъдие Тома Белев Народно събрание на НРБ 10/09/2018 АПК общи
Свали
ЗДОИ за обхват на промени на ПУ на НП Пирин според проекторешение на МС - обществено обсъждане до 22.12.2017 МОСВ Зелени закони 14/12/2017 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
из "Родопа планина в европейска Турция" от 1875г, откъс от "Видяна България" с автор Николай Чернокожев Вилхелм фон Берг, Николай Чернокожев 19/10/2017 общи Родопа
Свали
"Фермата" на Иван и Андрей нарушава Закона за водите Басейнова дирекция Западнобеломорски район ВИК ООД-Перник, АПБ 16/10/2017 Фермата природен парк, Витоша Студена
Свали
Отказ на МОСВ да предостави докладите на Консорциум „Дикон – УБА Натура“ по обществена поръчка за управленски подход и Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, 2017г Нено Димов, МОСВ 16/10/2017 Натура 2000 общи
Свали
Petition №0045/2017 EU Parliament approval to conduct premilitary investigation (Отговор на ЕП да се проведе предварително разследване по внесена петиция №0045/2007) Сецилия Вилкстром (председатен на комисията по петициите, ЕП) Зорница Стратиева 24/08/2017 общи
Уведомително писмо от Областна Администрация Русе в отговор на заявление с вх. №94-02-39/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Областен Управител на Област Русе - Стефко Бурджиев Тома Белев 29/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Благоерград в отговор на искане за достъп до обществена информация с вх. №15-00-3/15.05.2017 Областна Администрация Благоевград- Бисер Михайлов Тома Белев 25/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна администрация Силистра с дата 22.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Ивелин Статев (Областен управител на област Силистра) Тома Белев (АПБ) 22/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Хасково в отговор на заявление с вх. №АСД-10-5 /15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Областна Администрация Хасково- Станислав Делчев Тома Белев 22/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Варна в отговор на заявление с вх. №ДУ 17-9907-7 /15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Стоян Пасев (Областен управител Варна) Тома Белев (АПБ) 18/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Разград в отговор на заявление с вх.№ 15-00-020/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Гюнай Хюсмен (Областен управител Разград) Тома Белев (АПБ) 18/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Монтана в отговор на заявление с вх. №АСД-22-3/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация. Росен Белчев (Областен управител Монтана) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Смолян в отговор на заявление с вх. № Ао-03-43-731/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Недялко Славов (Областен управител Смолян ) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Добрич в отговор на заявление с вх. № АСД-22-5/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Румен Русев (главен секретар на областна администрация Добрич) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Petition №0045/2017 to EU Parliament, received (Потвърждение от ЕП за получена петиция) Европейски Парламент Зорница Стратиева 25/01/2017 общи
Letter of support to Balkanka Association 2017 (Писмо за подкрепа до сдружение Балканка) Тома Белев (АПБ) г-н Куманов (Сдружение Балканка) 16/01/2017 Руй защитена зона хабитати, Руй BG0000313, Руй BG0002112 Руй
Изисквания на МОСВ за преработка на проекта за актуализация на ПУ Пирин, януари 2016г МОСВ Зелени закони, ДНП Пирин 25/11/2016 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Приложения към CASE STUDY “The Management Plans of Vitosha and Pirin: EU money is used for destruction of valuable biodiversity within protected areas.” 25/08/2016 национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Витоша
Свали
CASE STUDY “The Management Plans of Vitosha and Pirin: EU money is used for destruction of valuable biodiversity within protected areas.” АПБ 25/08/2016 Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Витоша
Свали
Заявление за достъп до обществена информация от сдружение Балканка до МОСВ във връзка с р. Камещница Сдружение Балканка МОСВ 14/07/2016 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167 р. Камешница
Свали
Писмо от Софийска Градска Прокуратура 06.06.2016 (р. Камешница) Радослав Стоев СГП АПБ 06/06/2016 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Свали
Предложения за регламенти за къмпингуване към Закона за туризма, 09.05.2016 Тома Белев Министерство на туризма 09/05/2016 къмпингуване общи Черноморие
Свали
Заявление за достъп до обществена информация до кмет на столична община район "Овча купел" вх №РОК16-Ой94-1/16.04.2016 Зорница Стратиева Христина Семерджив (Кмет на Столична община район 05/05/2016 ЗДОИ общи Овча Купел
Становище на АПБ за ОУП на Община Царево, 24.2.2016 АПБ, Тома Белев МРРБ 24/02/2016 Странджа природен парк, Странджа Царево
Свали
Изисквания за преработката на проекта за План за управление на ПП "Беласица", 2015г Людмила Димитрова Бойко Малиновр МОСВ 02/02/2016 природен парк, Беласица Беласица
Свали
Отговор за взети мерки по регистрирани сигнали на АПБ за нарушеня на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, ноември 2015 РДГ София, ИАГ, Мартин Иванов АПБ, Тома Белев 23/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витоша , Алеко, Витошко лале
Свали
Отказ за изграждане на МВЕЦ на река Камешница 2015 Анжелина Тотева (Началник на политическия кабинет на министър-председателя) Тома Белев (АПБ) 13/11/2015 Беласица защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Писмо на ДГС София с искане за полицейска проверка на собственика на машините, извършили нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков 06 РПУ 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витоша
Свали
Писмо на ДГС София с искане за общинска документална проверка за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков Район Панчарево 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Панчарево, Витоша
Свали
Сигнал на ДГС София с искане за прокурорска проверка за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков Софийска районна прокуратура 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витоша
Свали
Писмо до Витоша ски на ДГС София с искане за документация за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София Витоша ски 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витошко лале
Свали
Заповед на ДГС София за спиране на сечи в нарушение на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков ГСУ Витоша, Сава Цирков ЕООД, Захари Митев, ДГС София 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко
Свали
Отговор на НКЖИ София на заявление вх№35/21.08/2015 във връзка с предоставяне на данни в средства за масова информация за проблеми с еколози Милчо Ламбрев (НКЖИ-София) Тома Белев (АПБ) 09/11/2015 ЗДОИ общи

Страници