Справка (изискана по ЗДОИ) от Областна дирекция "Земеделие" - Бургас за земеделски земи със сменено предназначение в местност "Поляните", с. Синеморец. Справката касае периода 2000-2022 година. Общата площ на земеделските земи, на които е сменено предназначението в конкретния период възлиза на близо 200 декара.