Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Сигнал от Зорница Стратиева до ДНСК относно лифт "Картала",2009г Зорница Стратиева Дирекция за национален строителен контрол 09/12/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Жалба от АПБ до МОСВ срещу Становище по ЕО на ОУП на община Благоевград, 2009г Асоциация на парковете в България Министерство на околната среда и водите 08/12/2009 национален парк, Рила Благоевград
Свали
Решение №8723-П/2009г на МОСВ относно изменение на ОУП на община Бяла, 2009г Министерство на околната среда и водите 07/12/2009 Карадере защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Бяла, Камчийска и Еминска планина, Плаж Шкорпиловци, Белите скали
Свали
Сигнал от АПБ до ВАП относно унищожаване на горска растителност в над х.Пионерска 2009г. 03/12/2009 национален парк
Свали
Заявление по ЗДОИ от Зорница Стратиева до Председателя на ОС - Сепарва баня относно лифт "Паничище" 2009г. 03/12/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Решение ГС-05-041/2009г по ЗДОИ на ДНСК относно лифт "Картала", 2009г Дирекция за национален строителен контрол Зорница Стратиева 03/12/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от МОСВ до ДНСК относно назначаване ДПК за Лифт "Картала", 2009г Министерство на околната среда и водите Дирекция за национален строителен контрол 03/12/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Заявление по ЗДОИ от Симеон Арангелов до Кмета на община Сепарева баня относно лифт "Паничище" 2009г. 02/12/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от Таня Генчева до МОСВ относно лифт "Паничище" 2009г. 02/12/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рилски езера, Паничище
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до РДГ - гр. Кюстендил относно лифт "Паничище" 2009г. 01/12/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до ОС-Сепарева баня 2009г. 01/12/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Сепарева баня
Свали
Протокол за отказ на Дирекция АКГС-Сепарева баня да предоставяне на ПУП на с. Паничище 2009г. 27/11/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Сигнал от Александър Дунчев до МОСВ относно ПУП-ПЗ на "Иновативен комплекс Камчия парк", 2009г Александър Дунчев МОСВ, Нона Караджова 27/11/2009 Камчия защитена зона хабитати, Камчия Плаж Шкорпиловци, Комплекс Камчия
Свали
Сигнал от Стиляна Стратиева до МОСВ и Дирекцията на НП "Рила" за незаконна сеч в района на лифт "Паничище" 2009г. Стиляна Стратиева 24/11/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Паничище, Рилски езера, Скакавица
Свали
Заявление по ЗДОИ от Зорница Стратиева до ОНС-Сепарева баня относно Устройствеnия план на с. Паничище 2009г. Зорница Стратиева 24/11/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Паничище, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от 19.11.09г на Зорница Стратиева до ДНСК, относно лифт "Картала", 2009г Зорница Стратиева Дирекция за национален строителен контрол 19/11/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Становище на РИОСВ Благоевград по ЕО на ОУП на община Благоевград, 2009г РИОСВ Благоевград 06/11/2009 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Комбинирана скица на спортната база на НСА в Несебър 30/10/2009 база НСА - Несебър защитена зона хабитати, Ахелой - Равда
Свали
Писмо от Александър Дунчев до ДНП "Рила" с предложения относно движението на МПС на територията на парка 2009г. Александър Дунчев 13/10/2009 национален парк, Рила Рила, Рилски езера, Паничище
Свали
РЕШЕНИЕ №БС-285-ПР/05.10.2009 г. За преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 05/10/2009 Алепу защитена местност, Алепу Алепу, Ропотамо
Свали
РЕШЕНИЕ №БС - 186- ОС/28.09.2009 г. По оценка за съвместимостта (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 28/09/2009 Алепу защитена местност, Алепу Ропотамо, Алепу
Свали
Проект за актуализация на ТУП на община Бяла, 2009г 01/09/2009 Карадере защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Бяла
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до ОНС-Сепарева баня относно лифт "Паничище" 2009г. Александър Дунчев 17/08/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Съдебнотехническа експертиза по административно дело №14767/2008г. по общия устройствен план на община Царево Юлиян Пальов 15/08/2009 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево
Свали
Жалба от АПБ до ВАС против Определение на Административния съд - гр. Кюстендил относно лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев 11/08/2009 национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Писмо от "Краш 2000" ООД до ВАС с искане за отмяна на решение за спиране строежа на вилно селище "Златна перла" 2009г. Крас 2000 ООД ВАС 31/07/2009 Златна Перла природен парк, Странджа Варвара, Царево
Свали
Писмо по ЗДОИ от РИОСВ Враца до АПБ, относно замърсяване в ПП "Врачански Балкан", 2009г РИОСВ Враца Асоциация на парковете в България 30/07/2009 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Черна, Сухия извор, извор Черна, с. Горно Озирово
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до ДНП "Рила" относно административните актове на Дирекцията 2009г. Тома Белев 29/07/2009 национален парк, Рила Рила
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до МОСВ относно лифт "Паничище" 2009г. - чернова 25/07/2009 национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Жалба от АПБ до АС-Кюстендил против Решение на ДНСК за ползване на лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев 22/07/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Писмо от 20.07.2009г на МОСВ до "Рила Спорт" АД относно лифт "Паничище", 2009г Министерство на околната среда и водите Рила Спорт АД 20/07/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рилски езера, х. Пионерска
Свали
Жалба от АПБ до ВАС против Определение на Административния съд - гр. София относно лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев 20/07/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до МОСВ, относно замърсявания в ПП "Врачански Балкан", 2009г Асоциация на парковете в България Министерство на околната среда и водите 17/07/2009 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан м. Каличина бара, с. Миланово
Свали
Искане от Вера Петканчин до РУГ-Кюстендил относно залесяване на невъзобновени сечища в НП Рила 2009г. Вера Петканчин 16/07/2009 национален парк, Рила Рила, Дупница
Свали
Решение №208 на Басейнова дирекция Плевен по ЗДОИ, относно ПП "Врачански балкан", 2009г Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 14/07/2009 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан хижа Пършевица, р. Черна, р. Лева
Свали
Определение №2033 а Административен съд София град по дело относно Лифт "Паничище", 2009г Административен съд София-град 13/07/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, Рилски езера
Свали
Писмо по ЗДОИ на РИОСВ София до АПБ, относно ПП "Врачански Балкан", 2009г РИОСВ София Асоциация на парковете в България 10/07/2009 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан Пършевица
Свали
Решение №8 по ЗДОИ на РИОСВ Враца, относно ПП "Врачански Балкан", 2009г РИОСВ Враца Асоциация на парковете в България 07/07/2009 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Лева, с. Згориград
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до Дирекция "НП Рила" 2009г. Тома Белев НП Рила 03/07/2009 национален парк, Рила Рила
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до РИОСВ Враца, относно ПП "Врачански Балкан", 2009г Асоциация на парковете в България РИОСВ Враца 29/06/2009 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Черна, р. Лева, с. Лютаджик, с. Згориград
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до РИОСВ София, относно ПП "Врачански Балкан", 2009г Асоциация на парковете в България РИОСВ София 29/06/2009 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан Пършевица
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до Басейнова дирекция Плевен, относно ПП "Врачански Балкан", 2009г Асоциация на парковете в България Басейнова дирекция Плевен 29/06/2009 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Черна, р. Лева, с. Лютаджик, с. Згориград
Свали
Протокол №397 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2009г ИАОС - РЛ Враца 26/06/2009 природен парк, Врачански Балкан извор Черна
Свали
Жалба от АПБ до Административния съд - гр. София относно лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев 15/06/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Сигнал от Тома Белев до ГДП за несъответствия в административната преписка по пускането в експлоатация на лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев ГДП 12/06/2009 национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Протокол №319 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2009г ИАОС - РЛ Враца 04/06/2009 природен парк, Врачански Балкан р. Лева
Свали
Заповед №РД-88 за организацията на движение на МПС на територията на Национален парк Рила 2009г. Красимир Кацарски 27/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Рилски езера
Свали
Решение 116/2009г на МОСВ за отмяна на решения на РИОСВ Благоевград относно МВЕЦ Бистрица 1, 2 и 3, 2009г Министерство на околната среда и водите 25/05/2009 Лифт Картала национален парк, Рила р. Благоевградска Бистрица
Свали
Протокол №306 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2009г ИАОС - РЛ Враца 25/05/2009 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
РЕШЕНИЕ №БС- 199- ПР/22.05.2009г. За преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 22/05/2009 Алепу защитена местност, Алепу, BG 00001001, BG 0002041 Ропотамо, Алепу
Свали

Страници