Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Искане за президентско вето върху ЗИД на ЗУТ поради противоречие с Орхус и Конституцията, 2012 За да остане природа, Зелени Балкани, Тома Белев Президент на НРБ, Росен Плевнелиев 25/10/2012 Орхус общи
Свали
Снимки от 27 септември 2012г от строителни дейности на територията на базата на НСА в Несебър 27/09/2012 база НСА - Несебър защитена зона хабитати, Ахелой - Равда
Дописка от 13 април 2012г на в. Преса за базата на НСА в Несебър в. Преса, Цвета Маркова 13/04/2012 база НСА - Несебър защитена зона хабитати, Ахелой - Равда Несебър
Свали
Материали от 9 април 2012г. на в. Преса за базата на НСА в Несебър в. Преса, Лалка Кипрова 09/04/2012 база НСА - Несебър защитена зона хабитати, Ахелой - Равда Равда
Свали
Контролно геодезическо заснемане на Базата на НСА в Несебър, 2012г ЕТ 07/04/2012 база НСА - Несебър защитена зона хабитати, Ахелой - Равда
Свали
Снимки от строителни дейности през м. април 2012г на територията на базата на НСА в Несебър 01/04/2012 защитена зона хабитати, Ахелой - Равда
Техническа експертиза по адм. дело 7521/2011 относно подмяна на съоръжения в ски зона Банско, 2012г арх. Миломир Богданов Върховен административен съд 10/02/2012 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Платото
Свали
Протокол по дело №7521/2012г на ВАС относно подмяна на съоръжения в ски зона Банско, 2012г 02/02/2012 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Платото
Свали
Разрешително за водовземане и ползване на воден обект №41140180/31.01.2012г. (р.Камешница) инж. Радослав Георгиев (директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район- Благоевград) 31/01/2012 Беласица общи р.Камешница
Свали
Решение на МОСВ №01-24/31.01.2012г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водопозване и ползване на воден обект №400517/19.07.2006г. (р. Камешница) инж. Радослав Георгиев (директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район- Благоевград) 31/01/2012 Беласица общи р. Камешница
Свали
Разрешително за МВЕЦ на река Камешница, 2012 МОСВ, Радослав Георгиев Еко-бел ООД 31/01/2012 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Благоевград, Камена, Петрич, Коларово
Свали
Правен анализ на съществуващите сгради, съоръжения и други в националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан към 2012г. Адвокатско дружество МОСВ 01/01/2012 Пирин национален парк
Свали
Доклад на Агенцията по държавна финансова инспекция за Българската федерация по ски, 2011 г. АДФИ, Министерство на финансите, Р. Танева 14/09/2011 общи
Свали
Решение № 11-П/2011г на МОСВ за прекратяване процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение на Юлен АД, ски зона Банско, 2011г МОСВ, Евдокия Манева 19/08/2011 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Коларски път, Шилигарника
Свали
Положително решение по ОВОС за строеж на Иракли, 2011 РИОСВ Бургас, инж. Бойчо Георгиев 11/08/2011 Иракли защитена зона хабитати, Емине-Иракли Иракли, Емона
Свали
Решение №34-ОС/2011г на МОСВ за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение на Юлен АД, ски зона Банско, 2011г МОСВ, Ив. Василева 11/08/2011 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Платото
Свали
Становище на Асоциацията на парковете в България относно инвестиционно предложение в Карадаре, 2011г АПБ, Тома Белев РИОСВ Бургас 24/07/2011 Карадере защитена зона птици м. Светерица
Свали
Материали от 21 юли 2011г на в. АзБуки за базата на НСА в Несебър в. АзБуки, Татяна Дикова 21/07/2011 база НСА - Несебър защитена зона хабитати, Ахелой - Равда Акротирия
Свали
Писмо от РИОСВ Бургас до "Дарматекс България" ЕООД относно инвестиционно предложение в Карадере, 2011г РИОСВ Бургас, инж. Бойчо Георгиев Дарматекс България ЕООД 13/07/2011 Карадере защитена зона птици Карадере
Свали
Писмо от 27.06.2011г на МОСВ до Граждани за Рила, относно лифт "Картала", 2011г Министерство на околната среда и водите Граждани за Рила 27/06/2011 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала
Свали
Писмо то 03.05.2011 на МОСВ до Граждани за Рила, относно лифт "Картала", 2011г Министерство на околната среда и водите Граждани за Рила 03/05/2011 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала
Свали
Постановление от 18.04.2011г на Окръжна прокуратура Бургас относно Златна Перла Окръжна прокуратура Бургас 18/04/2011 Златна Перла природен парк, Странджа Варвара, м. Дълбоки дол
Свали
Писмо от община Царево до областен управител - обл. Бургас относно проверка в с. Синеморец, 2011г Община Царево Областен управител - обл. Бургас 14/04/2011 Странджа природен парк, Странджа село Синеморец
Свали
Писмо от 12.04.2011 на ДНСК до община Царево, относно взривни дейности на плажа в с. Синеморец Дирекция за национален строителен контрол Община Царево, АПБ 12/04/2011 Странджа природен парк, Странджа Синеморец
Свали
Дописка от 06 април 2011г на в. 24 часа за базата на НСА в Несебър в. 24 часа, Георги Банов 06/04/2011 база НСА - Несебър защитена зона хабитати, Ахелой - Равда
Свали
Решение№ ЗД-29/30.03.2011г на МОСВ за достъп до обществена информация МОСВ, Климентина Денева Александър Дунчев 30/03/2011 Голф-комплекс Топола Божурец защитена зона птици, Белите скали Топола, Божурец
Свали
Сигнал от АПБ относно извършване на взривни дейности в района на с. Синеморец 2011г. Тома Белев МРРБ, ДНСК, РИОСВ Бургас, РДНСК Бургас, Областен управител - обл. Бургас 29/03/2011 природен парк, Странджа Странджа
Свали
Решение №2532/2011г на ВАС относно ски зона Банско, 2011г Върховен административен съд 21/02/2011 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Платото
Свали
Решение №22/16.02.2011 РИОСВ Варна за достъп до обществена информация РИОСВ Варна, Румяна Радилова Александър Дунчев 16/02/2011 Голф-комплекс Топола Божурец защитена зона птици, Белите скали Топола, Божурец
Свали
Писмени бележки по адм. дело №11153/2011г срещу решение №31-ПР/2010 г на МОСВ Венета Владимирова, старши юрисконсулт МОСВ 02/02/2011 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Платото
Свали
Писмо №15-00-21/2 от 31.01.2011 на РИОСВ Варна до АПБ относно ЗЗ "Камчия" 2011 РИОСВ Варна, Румяна Радилова АПБ 31/01/2011 Камчия защитена зона хабитати, Камчия Шкорпиловци, Ново Оряхово
Свали
Възражение от Асоциация на парковете в България срещу инвестиционно предложение в Шабленски езерен комплекс, 2011г АПБ, Тома Белев РИОСВ Варна 28/01/2011 защитена зона птици Шабленско езеро, Крапец
Свали
Писмо №15-00-21/1 от 10.01.2011 на РИОСВ Варна до АПБ относно ЗЗ Камчия РИОСВ Варна, Румяна Радилова АПБ, МОСВ 10/01/2011 Камчия защитена зона хабитати, Камчия Шкорпиловци, Камчия
Свали
Доклад с геодезични замервания на площи в ски-зона Банско, 2011 К.Данаилов, Топ-Гео, МОСВ 01/01/2011 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско, Бъндеришка поляна, Шилигарника
Свали
Сигнал от Асоциацията на парковете в България до РИОСВ Варна за незаконни дейности в Защитена зона Камчия, 2011г АПБ, Тома Белев РИОСВ Варна 01/01/2011 Камчия защитена зона хабитати, Камчия Камчийски пясъци
Свали
Магистърска теза на тема "Устойчив туризъм в България" (на примера на дестинация Банско) Ина Димитрова Неделчева 01/01/2011 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Шилигарника, Икрище
Свали
Диаграма на непозволени държавни помощи към фирми свързани с Цеко Минев за периода 2007-2010 г. 31/12/2010 общи Банско, Витоша
Свали
Проект за възстановяване на природни местообитания в просеката на демонтиран ски влек, м. Чалин валог, ски зона Банско, 2010г инж. Илия Костов Петров 31/12/2010 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Чалин Валог
Свали
Писмо от Иван Камбуров до Министър на околната среда и горите относно проекторещение за изграждане на енергиен парк в зем;ището на гр. Малко Търново 2010г. Иван Камбуров Нона Караджова 27/12/2010 природен парк, Странджа Странджа, Малко Търново
Свали
Досъдебно производство за промяна на КВС на Сапарева баня с намалена територия на НП Рила, 2009г. районна прокуратура Дупница, Марияна Кожухарова АПБ 12/12/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Сапарева баня
Свали
Писмо на Върховна административна прокуратура за извършване на проверка по сигнал от Тома Белев 2010г. Върховна административна прокуратура Окръжна прокуратура Благоевград 09/12/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила
Свали
Писмо от 19.11.2010г на АПБ до МОСВ относно ОУП на общ. Царево Асоциация на парковете в България Министерство на околната среда и водите 19/11/2010 ОУП Царево природен парк, Странджа Царево
Свали
Сигнал от Магдалена Славова относно подготовка за изграждане на незаконна ски писта над хижа "Пионерска" 2010г. Магдалена Славова ВАП, МОСВ, ИАГ, ПУ-Дупница 08/11/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Жалби на АПБ (2008, 2010г.) на спиране на досъдебно производство за промяна на КВС на Сапарева баня с намалена територия на НП Рила АПБ, Тома Белев Районен съд Благоевград, Районен съд Дупница 27/10/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Паничище, Пионерска
Свали
Материали от 19 октомври 2010г на в. 7 дни спорт за базата на НСА в Равда в. 7 дни спорт, Тодор Христов 19/10/2010 база НСА - Несебър защитена зона хабитати, Ахелой - Равда
Свали
Решение ГС-05-42 на ДНСК по ЗДОИ относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол 21/09/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала
Свали
Постановление на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил за отказ от досъдебно производство по сигнал за нарушения при строителството на лифт Паничище 2010г. Йордан Георгиев Магдалена Славова 20/09/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от Анка Иванова до ИАГ относно лифт "Паничище" 2010г. 15/09/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Преписка по заявления по ЗДОИ от Зорница Стратиева, Валерия Михайлова и Владимир Михайлов 2010г. 08/09/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Сепарева баня
Свали
Обръщение от директора на ПП "Странджа" до министъра на околната среда, 2010г Стефан Златаров, Директор на ПП Странджа Нона Караджова, министър на околната среда и водите 07/09/2010 Странджа природен парк, Странджа
Свали

Страници