Уважаема госпожо,

от името на генералния секретар на Европейския парламент, потвърждавам с това, че получихме вашата електронна петиция „Петиция от Зорница Стратиева и Александър Даунчев (България) срещу неприлагане на директиви на ЕС от МОСВ“ от 20.01.2017 г.  .  Вашата петиция е регистрирана под номер 0045/2017.  Моля, запазете този номер и го споменете във всяка друга кореспонденция по този въпрос.  Препратихме вашата петиция до комисията по петиции на Европейския парламент, която ще ви информира писмено за своето решение, след като бъде взето.  Моля, имайте предвид обаче, че поради големия брой петиции, които Европейският парламент получава всяка година, процедурата за разглеждане на петиция може да отнеме известно време.  След като бъдат регистрирани, петициите по правило стават публични документи;  следователно, на обратната страна, моля, намерете декларацията за поверителност на ЕП относно защитата на вашите лични данни.  Ако имате някакви въпроси, свързани с вашата петиция, моля, не се колебайте да се свържете със секретариата на комисията по петиции или по имейл (peti-secretariat@europarl.europa.eu), или по обикновена поща (пощенски адрес: Европейски парламент, комисия по  Петиции, Rue Wiertz 60, B-1047 Брюксел, БЕЛГИЯ).