Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1632(1)/10.08.2020 , ПИ: 66528.501.83

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда и преустройство в апартамент за гости в УПИ V-29, кв.11 (ПИ:66528....

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1159(1)/12.06.2020 , ПИ:66528.501.36

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-7, кв.5 (ПИ:66528.501.36)"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1039(1)/21.05.2020 , ПИ: 66528.501.579

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на лятна кухня в УПИ VIII-83, кв.23 (ПИ:66528.501.579)"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1038(1)/19.05.2020 , ПИ:66528.2.262

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ:66528.2.262"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-752(1)/07.04.2020 , ПИ:66528.501.652

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод за захранване на ПИ:66528.501.652 (УПИ I-239, кв.29)"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-588(1)/07.04.2020 , ПИ:66528.501.563

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно ел. захранване на:Ел. приемник - фреза" в ПИ:66528.501.563 ; Полагане на кабелна линия 1kV от КРШ пред ПИ:66528.501.598 до...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-435(2)/24.03.2020 , ПИ:66528.501.337

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващ покрив на жилищна сграда в ПИ:66528.501.337"

Съгласувал: Д. Иванова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД75(2)/21.01.2020 , ПИ:66528.501.112

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда с идентификатор:66528.501.112.1, находяща се в ПИ:66528.501.112"

Становище №ПД-3003(1)/04.12.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.4.263 (стар идентификатор 004245)

Становище №ПД-3003(1)/04.12.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционно селище в ПИ:66528.4.263 (стар идентификатор 004245) и изискано становище, свързано с...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2897(1)/03.12.2019

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на семеен хотел в ПИ:66528.501.354 и изграждане на къщи за гости в ПИ:66528.501.353"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил...

Страници