Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Преписка между ДНСК и ДМТН относно лифт "Паничище", 2009г Дирекция за национален строителен контрол Държавна агенция за метрология и технически надзор 22/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рилски езера, х. Пионерска
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до ДНСК относно лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев ДНСК 20/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Преписка на Държавна агенция по горите относно противопожарни просеки в Паничище, 2009г Държавна агенция по горите Вера Петканчин 19/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Сапарева баня, х. Пионерска, х. Седемте езера
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до ДНСК относно лифт "Паничище" 2009г. Александър Дунчев ДНСК 16/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Писмо от 11.05.2009г на ДНСК до СДП "Балкани" и АПБ, относно лифт Паничище, 2009г Дирекция за национален строителен контрол СДП Балкани 11/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Писмо от Коалиция "За да остане природа в България" до ДАМТН относно лифт "Паничище", 2009г Коалиция Държавна агенция за метрология и технически надзор 11/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рилски езера
Свали
Становище на Коалиция "За да остане природа в България" относно лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев Държавна агенция за метрология и технически надзор 11/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от Сдружение за дива природа "Балкани" до ДНСК относно лифт "Паничище" 2009г. Александър Дуцов ДНСК 11/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Писмо от Сдружение за дива природа "Балкани" до ДАМТН относно лифт "Паничище" 2009г. Александър Дуцов Държавна агенция за метрология и технически надзор 11/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Решение по ЗДОИ на ДНП Рила относно лифт Паничище, 2009г ДНП Рила 07/05/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила
Свали
Протокол №241 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2009 ИАОС - РЛ Враца 30/04/2009 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Писмо от 23.04.2009г на ДАМТН до АПБ относно лифт Паничище, 2009г Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Асоциация на парковете в България 23/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Писмо от 22.04.2009г на ДАМТН до АПБ относно лифт Паничище, 2009г Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Асоциация на парковете в България 22/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Становище на Асоциация на парковете в България относно лифт "Паничище" 2009г. АПБ ДНСК, МРРБ 22/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Преписка между ДНСК и община Сапарева баня, относно лифт Паничище, 2009г Дирекция за национален строителен контрол община Сапарева баня 17/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Писмо от 15.04.2009г на МРРБ до Вера Петканчин, относно лифт Паничище, 2009г Министерство на регионалното развитие и благоустройството Вера Петканчин 15/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Писмо от РДНСК-Кюстендил в отговор на искане по ЗДОИ от Тома Белев относно лифт Паничище 2009г. РДНСК Кюстендил община Сепарева баня, Тома Белев 13/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Паничище, Седемте езера, Сепарева баня
Свали
Писмо по ЗДОИ от 13.04.2009г на ДНСК до АПБ, относно лифт "Картала", 2009г Дирекция за национален строителен контрол Асоциация на парковете в България 13/04/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Писмо на ДНСК относно искане по ЗДОИ от Веселина Кавръкова относно строеж на лифт "Паничище" 2009г. ДНСК община Сепарева баня, Веселина Кавръкова 10/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Сепарева баня, Паничище, Рилски езера
Свали
Становище на Сдружение за дива природа "Балкани" относно лифт "Паничище" 2009г. Александър Дуцов Държавна агенция за метрология и технически надзор 10/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до ДНСК относно лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев ДНСК 08/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация на Александър Дунчев съгласно решение №35/16.04.2009г. МОСВ Александър Дунчев 03/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила
Свали
Разрешение за ползване на лифт Паничище, 2009г Дирекция за национален строителен контрол 01/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до РДНСК Кюстендил относно лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев РДНСК Кюстендил 01/04/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от 27.03.09г на АПБ до ДНСК относно лифт "Картала", 2009г Асоциация на парковете в България Дирекция за национален строителен контрол 27/03/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Протокол №150 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2009 ИАОС - РЛ Враца 24/03/2009 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Заявление по ЗДОИ от Михаил Михов до ДАМТН относно лифт "Паничище" 2009г. Михаил Михов Държавна агенция за метрология и технически надзор 20/03/2009 национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Писмо от ДАМТН до АПБ относно лифт "Паничище" 2009г. 16/03/2009 национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Заповед за назначаване на ДПК за лифт Паничище, 2009г Дирекция за национален строителен контрол 13/03/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Заповед №РД-19-327 за назначаване на приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на лифт Паничище 2009 г. 13/03/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рила, Рилски езера
Свали
Писмо от АПБ до МРРБ относно активизирано свлачище при строежа на лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев Министерство на регионалното развитие и благоустройството 12/03/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера
Свали
Акт за първоначален технически преглед на лифт Паничище, 2009г Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 11/03/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Акт за първоначален технически преглед с изпитание на лифт Паничище 2009 г. 11/03/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рила, Рилски езера
Свали
Приложение към Протокола за проведена 72-часова проба на лифт Паничище 2009 г. 11/03/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рила, Сепарева баня, Рилски езера
Свали
Писмо от АПБ до ДНСК с предложение за прекратяване строежа на лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев ДНСК 11/03/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от Зелени Балкани до ДАМТН относно лифт "Картала", 2009г Зелени Балкани Държавна агенция за метрология и технически надзор 10/03/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Писмо от Окръжна прокуратура Бургас до Върховна административна прокуратура относно строителни дейности Иракли, 2009г Окръжна прокуратура Бургас Върховна административна прокуратура, АПБ, ВВФ-Световен фонд за дивата природа България 10/03/2009 Иракли защитена зона птици, Емине Кладери, Емона
Свали
Протокол за проведена проба при експлоатационни условия на лифт "Паничище" 2009 г. 04/03/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до РИОСВ Благоевград относно МВЕЦ Бистрица и Огражден, 2009г Александър Дунчев РИОСВ Благоевград 02/03/2009 национален парк, Рила Бистрица, Огражден
Свали
Заповеди на ДНСК относно лифт "Картала", 2009г Дирекция за национален строителен контрол 26/02/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Протокол за обявяване годността за ползване на строеж "Пътническа въжена линия Бодрост-Картала", 2009г Дирекция за национален строителен контрол 26/02/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от АПБ до МОСВ с предложение за прекратяване строежа на лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев МОСВ 24/02/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Рила
Свали
Писмо от Тома Белев до ДАМТН относно активизирано свлачище при строежа на лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев Държавна агенция за метрология и технически надзор 20/02/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня, Рилски езера
Свали
Протокол за предоставяне достъп до информация на Александър Дунчев относно решения за екологична оценка за с. Паничище 2009 г. 12/02/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до РИОСВ Перник относно лифт "Паничище" 2009г. Александър Дунчев РИОСВ Перник 11/02/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Протокол №47 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2009г ИАОС - РЛ Враца 10/02/2009 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Ситняково ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Самоков, Боровец
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Ротата ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Боровец, Самоков
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Рила ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Самоков, Боровец, Рила
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Мартинови бараки ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Самоков, Боровец, Мартинови бараки
Свали

Страници