Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
РЕШЕНИЕ БС № 41-05/2008 г. по оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 10/06/2008 Алепу защитена местност, Алепу Ропотамо, Алепу
Свали
Решение №6358/29.05.2008г. на ВАС за отмяна спиране на строителството на вилно селище в землището на с. Варвара 2008г. 29/05/2008 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево, Варвара
Свали
Писмо от26.05.2008г на началника на ДНСК до заинтересовани лица относно вилно селище "Златна перла" Дирекция за национален строителен контрол Община Царево, Краш 2000 ООД, РДНСК Бургас 26/05/2008 Златна Перла природен парк, Странджа Дълбок дол
Свали
Писмо от 21.05.08г на ДНСК до Община Благоевград, относно лифт "Картала", 2008г Дирекция за национален строителен контрол Община Благоевград 21/05/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Протокол №274 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г ИАОС - РЛ Враца 21/05/2008 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Протокол №219 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г ИАОС - РЛ Враца 09/05/2008 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Писмо от Басейнова дирекция Западнобеломорски район, до Медиа холдинг, относно проверка по сигнал, ски зона Банско Басейнова дирекция Западнобеломорски район 14/04/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин ски писта Томба
Свали
Писмо от 11.04.08г на Община Благоевград до "Прима Инвест БГ" ООД, относно лифт "Картала", 2008г Община Благоевград Прима инвест БГ 11/04/2008 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Решение БС-145-ПР2008 за преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 04/04/2008 Алепу защитена местност, Комплекс Ропотамо, Опазване на дивите птици BG 0002041, “Ропотамо” BG 0002041 Алепу, “Рамсарско място”
Свали
Решение на РИОСВ-Бургас за нужда от екологична оценка РИОСВ- Бургас 04/04/2008 Алепу защитена зона хабитати, Комплекс Ропотамо, BG0002041 Рамсарско Място, Ропотамо
Свали
Сертификат за контрол №177/27.03.2008г на ИАО - РЛ Благоевград, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Сертификат за контрол №178/27.03.2008г на ИАО - РЛ Благоевград, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Сертификат за контрол №179/27.03.2008г на ИАО - РЛ Благоевград, относно качеството на снежна настилка, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Сертификат за контрол №180/27.03.2008г на ИАОС, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Сертификат за контрол №175/27.03.2008г на ИАОС относно качество на снежна настилка, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Сертификат за контрол №176/27.03.2008г на ИАОС относно качество на снежна настилка, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Писмо от 24.03.08г на ДАГ до Коалиция "За да остане природа в България" относно ски център "Картала", 2008г Държавна агенция по горите Коалиция 24/03/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от 21.03.08г на Община Благоевград до АПБ, относно лифт "Картала", 2008г Община Благоевград Асоциация на парковете в България 21/03/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Протокол №102 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г Изпълнителна агенция по околна среда, регионална лаборатория Враца 11/03/2008 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Писмо от 10.03.08г на РИОСВ Благоевград до РДНСК Благоевград, относно лифт "Картала", 2008г РИОСВ Благоевград РДНСК Благоевград 10/03/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала, с. Бистрица
Свали
Предупредителен протокол към Решение №ВА-35-ЕО/2008г на РИОСВ Варна РИОСВ Варна 03/03/2008 Камчия защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Шкорпиловци, Ново Оряхово, Камчия
Свали
Решение на РИОСВ Варна №ВА-35-ЕО/2008 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка РИОСВ Варна, Синан Мехмед 03/03/2008 Камчия защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Шкорпиловци, Ново Оряхово, Камчийска планина
Свали
РЕШЕНИЕ БС№ 03-01/2008 г. По оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 27/02/2008 Алепу защитена местност, Алепу Алепу
Свали
Писмо от 27.02.08г на РДНСК Благоевград до Община Благоевград, относно лифт "Картала", 2008г РДНСК Благоевград Община Благоевград 27/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от 19.02.08г на АПБ до ДНСК относно лифт "Картала", 2008г Асоциация на парковете в България Дирекция за национален строителен контрол 19/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Писмо от 13.02.08г на РДНСК Благоевград до ДНСК относно лифт "Картала", 2008г РДНСК Благоевград Дирекция за национален строителен контрол 13/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила с. Бистрица, Картала
Свали
Сигнал от 11.02.08г на АПБ до РИОСВ Благоевград относно лифт "Картала", 2008г Асоциация на парковете в България РИОСВ Благоевград 11/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост
Свали
Писмо от 08.02.08г на община Благоевград до АПБ относно лифт "Картала",2008г Община Благоевград Асоциация на парковете в България 08/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила с. Бистрица
Свали
Жалба от АПБ до ВАС от 08.02.2008г относно решение по ОВОС на инвестиционно предложение в ПП "Странджа" Асоциация на парковете в България Върховен административен съд 08/02/2008 Странджа природен парк, Странджа Малко Търново
Свали
Писмо от 06.02.08г на ДНСК до РДНСК Благоевград, относно лифт "Картала", 2008г Дирекция за национален строителен контрол РДНСК Благоевград 06/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала, Бистрица
Свали
Писмо от 05.02.08г на Областен управител на област Благоевград до АПБ, относно лифт "Картала" Областен управител област Благоевград Асоциация на парковете в България 05/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила с. Бистрица
Свали
Решение №БС-25 ЕО/2008 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 04/02/2008 Алепу защитена зона птици, Ропотамо BG0001001 Алепу
Свали
Писмо от 01.02.08г на Община Благоевград до РДНСК Благоевград, относно лифт "Картала" Община Благоевград РДНСК Благоевград 01/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Писмо от 28.01.08г на РОСВ Благоевград до АПБ относно проверка на писта "Бодрост" РИОСВ Благоевград Асоциация на парковете в България 28/01/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо 26-00241/28.01.2008г на РИОСВ Варна до "МЕТ РИЪЛЕСТЕЙТ" ЕАД относно доклад за оценка на въздействието върху зони "Комплекс Камчия", "Камчия" и "Плаж Шкорпиловци" РИОСВ Варна Борис Антонов, МЕТ РИЪЛЕСТЕЙТ ЕАД 28/01/2008 Камчия защитена зона хабитати, Камчия Камчия, Шкорпиловци, Ново Оряхово
Свали
Преписка по ЗДОИ на АПБ от януари 2008г относно лифт "Картала", 2008г Асоциация на парковете в България РИОСВ Благоевград 21/01/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Решение №ВН 34-ПР-ОС/2008г на РИОСВ Варна за извършване на оценка на степента на въздействие на ПУП-ПЗ РИОСВ Варна 21/01/2008 Камчия защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Камчия, Шкорпиловци, Лонгоза
Свали
Писмо от РДНСК Благоевград до Община Благоевград, с нареждане за проверка на лифт "Картала", 2008г РДНСК Благоевград Община Благоевград 15/01/2008 Лифт Картала национален парк, Рила с. Бистрица, Картала
Свали
Преписка от януари 2008г по ЗДОИ между АПБ и РИОСВ Благоевград относно лифт "Картала", 2008г Асоциация на парковете в България РИОСВ Благоевград 07/01/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Сигнал от 07.01.08г на АПБ до РИОСВ Благоевград относно лифт "Картала", 2008г Асоциация на парковете в България РИОСВ Благоевград 07/01/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Проект на решение на Мин. съвет на РБ за изключванена гори от горски фонд на имоти - частна собственост 2008г Министерски съвет на Република България, Сергей Станишев 01/01/2008 Камчия защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Шкорпиловци, Ново Оряхово, Камчия
Свали
Доклад от Ивайло Калфин до Мин. съвет относно промяна предназначението на имот Камчия 2008г министър на външните работи Ивайло Калфин Министерски съвет на РБ 01/01/2008 Камчия защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Шкорпиловци, Ново Оряхово
Свали
Годишен финансов отчет на "Въжени линии" ЕАД от 31.12.2007г Ангел Иванов, Въжени линии 31/12/2007 природен парк, Витоша Симеоново, Алеко, Драгалевци, Голи връх
Свали
Приватизационен договор, с който 'Витоша ски' придобива 100% от 'Въжени линии' ЕАД - Витоша, 2007 Столичен общински съвет Витоша ски 20/12/2007 природен парк, Витоша Симеоново
Свали
Писмо от 17.10.07г на община Благоевград до коалиция "За да остане природа в България" относно лифт "Картала", 2007г Община Благоевград Коалиция 17/10/2007 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Преписка между РИОСВ-Благоевград, ДНСК, АПБ и "Прима инвест БГ" ООД, относно строителство на лифт "Картала", 2007-2009г АПБ, РИОСВ Благоевград, Прима Инвест БГ Прима инвест БГ, АПБ, РДНСК Благоевград, РИОСВ Благоевград 12/10/2007 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост
Свали
Констативен протокол от 10.10.07г на РИОСВ Благоевград от проверка на лифт "Картала", 2007г РИОСВ Благоевград 10/10/2007 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, Бодрост, с. Бистрица
Свали
Писмо на Басейнова дирекция Плевен до АПБ относно строеж в ПП "Врачански Балкан", 2007г Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 09/10/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Лева, Леденика, с. Згориград, Боров камък
Свали
Решение по ЗДОИ на РДНСК Враца относно строеж в землището на с. Згориград, 2007г РДНСК Враца Асоциация на парковете в България 01/10/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан м. Гладна
Свали
Преписка по ЗДОИ между WWF-България и РИОСВ-Благоевград относно лифт "Картала", 2007г WWF Дунавско-Карпатска програма България РИОСВ Благоевград 28/09/2007 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала
Свали

Страници