Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Жалба от ИУЦЕ и Петко Ковачев срещу решение по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1" ИУЦЕ, Петко Ковачев РИОСВ Благоевград, Окръжен съд Благоевград 22/07/2004 Кресна защитена зона хабитати, Камчия Струма, с. Горна Брезница, Стара Кресна
Свали
Искане на препоръки от СДП Балкани за Задание за определяне обхвата на ОВОС за МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3,МВЕЦ Струма -4, Кресна, 2004 ДЕК Енерджи, DEK Energy, Димитър Соколов СДП Балкани 15/07/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма
Свали
Положително решение по ОВОС на малка ВЕЦ "Кресна 1" на р. Струма, 2004 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев Консорциум ХЕС, Консорциум Хидроенергийно строителство 05/07/2004 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресна, Струма, Горна Брезница, Стара Кресна
Свали
Статия от 18 май 2004г на в. Труд относно ски зона Банско в. Труд, Светлана Василева 18/05/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Съдебно отхвърляне на Жалба срещу преценка за липса на необходимост от ОВОС на МВЕЦ Средна Влахина, Кресна Окръжен съд Благоевград СДП Балкани 16/04/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Благоевград
Свали
Становище към ОВОСна херпетолога д-р Владимир Бешков за недопускане на проекта за МВЕЦ "Кресна-1" Владимир Бешков РИОСВ Благоевград, МОСВ 15/04/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна
Свали
Тълкуване на МОСВ върху препоръка 98 (2002) на Бернската конвенция за Кресненския пролом, 2004 МОСВ, Фатме Илияз Петко Ковачев, ИУЦЕ, СДП Балкани 31/03/2004 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Отговор на МОСВ към становищe на 16 НПО за заданието за ОВОС на МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3, МВЕЦ Струма -4 в Кресненския пролом МОСВ, Маноела Георгиева ИУЦЕ, Петко Ковачев 31/03/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна с. Крупник, с. Ракитина, с. Мечкул, Стара Кресна, Струма
Свали
Становищe на 16 НПО за обхват на доклад по ОВОС за инвестиционно предложение за строеж на МВЕЦ "Кресна -1" в Кресненския пролом, 2004 Деметра, ИУЦЕ, БДЗП, СКОПС, За Земята, Екоклуб 2000, Дружество за запазване на биоразнообразието, Национален природонаучен музей при БАН, ГИЗП, Българско лепидопторологично дружество, СДП Балкани, Зелени Балкани, Темида, Екофорум, Институт за екологична модернизация, Природен фонд Консорциум Хидроенергийно строителство, МОСВ, Национална служба за защита на природата, РИОСВ Благоевград, Бернска конвенция 01/03/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма, Кресненски пролом, Тисата
Свали
Искане от НПО за изпълнение на препоръка 98 (2002) на Бернската конвенция за Кресненския пролом, 2004 Деметра, Александър Коджабашев, ИУЦЕ, Петко Ковачев, БДЗП, Борис Бъров, СКОПС, Александър Дунчев, За Земята, Еко-клуб 2000, Михаела Бешкова, Дружество за запазване на биоразнообразието, Национален природонаучен музей при БАН, Група за изследване и защита на прилепите, Николай Симов, Българско лепидопторологично дружество, Станислав Абаджиев, СДП Балкани, Андрей Ковачев, Зелени Балкани, Десислава Стоянова, Темида, Антония Влайкова, Екофорум, Ради Радев, Институт за екологична модернизация, Евгения Ташева, Природен фонд Долорес Арсенова, МОСВ, Меглена Кунева, Министър на европейските въпроси, Фернандо Галиано, Бернска конвенция, Марго Валстрьом, ГД Околна среда към ЕК 05/02/2004 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Консултации по МВЕЦ "Струма -1,2,3 и 4", 2004 ДЕК Енерджи, Димитър Соколов община Кресна 08/01/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма
Свали
Карти на изменение на ТУП на ски-зона Банско, 2004 г. Ивис-Иван Иванчев, ЮЛЕН АД община Банско 01/01/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Задание за определяне обхвата на ОВОС за МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3, МВЕЦ Струма -4, 2004 DEK Energy, ДЕК Енерджи 01/01/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна с. Крупник, с. Ракитина, с. Мечкул, Симитли, Стара Кресна
Свали
Жалба срещу преценка за липса на необходимост от ОВОС на МВЕЦ Средна Влахина, Кресна СДП Балкани Окръжен съд Благоевград, РИОСВ Благоевград 29/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Средна Влахина, Кресна, Благоевград
Свали
Решение на РИОСВ-Благоевград да не се извършва ОВОС на МВЕЦ "Долна Влахина", Кресна, 2003 РИОСВ Благоевградр Ангел Георгиев 15/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна р. Влахина, Влахи, Кресна
Свали
Приложения към Доклад по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1", декември 2003 г. Консорциум хидроенергийно строителство 01/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Доклад по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1", декември 2003 г. - част 2 Консорциум хидроенергийно строителство 01/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Доклад по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1", декември 2003 г. - част 3 Консорциум хидроенергийно строителство 01/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Доклад по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1", декември 2003 г. - част 1 Консорциум хидроенергийно строителство 01/11/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Консултации по МВЕЦ "Кресна-1" Консорциум хидроенергийно строителство 01/11/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Становище върху доклада по ОВОС на малка ВЕЦ "Кресна - 1", 2003 г. Деметра, ИУЦЕ, БДЗП, СКОПС, За Земята, Екоклуб 2000, Дружество за запазване на биоразнообразието, директор на Националния природонаучен музей при БАН, ГИЗП, Българско лепидопторологично дружество, СДП Балкани, Зелени Балкани, Темида, Екопатрул, Институт за екологична модернизация, Природен фонд МОСВ, Консорциум Хидроенергийно строителство 01/11/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Тисата, Струма
Свали
Нетехническо резюме на доклада по ОВОС на малка ВЕЦ "Кресна - 1", 2003 г. 01/11/2003 Кресна резерват, Тисата Кресна, Струма, Кулата
Свали
Заявление за участие в консултации по МВЕЦ Кресна-1 от СДП Балкани, 2003 СДП Балкани Консорциум Хидроенергийно строителство, МОСВ, РИОСВ Благоевград, Национална служба за защита на природата 06/10/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Задание за обхвата на ОВОС на МВЕЦ "Струма" 1, 2, 3 и 4, 2003 ДЕК Енерджи, DEK Energy 01/10/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Крупник, Ракитина, Мечкул, Симитли, Стара Кресна
Свали
Решение за необходимост от ОВОС на МВЕЦ Кресна 1, 2003 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев 15/08/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Решение на РИОСВ Благоевград за извършване на ОВОС на МВЕЦ Струма -1,2,3 и 4, август 2003 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев 15/08/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Крупник, Ракитна, Мечкул, Симитли, Стара Кресна
Свали
Обществена информация по ЗДОИ за ОВОС на проекти за МВЕЦ на р. Струма, 2003 РИОСВ Благоевград СДП Балкани 11/08/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Искане на преценка за необходимост от ОВОС за МВЕЦ на р. Брезнишка, Кресна, 2003 г. Водемил-ЕООД РИОСВ Благоевград 11/08/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Брезнишка
Свали
Искане за преценка на необходимост от ОВОС за МВЕЦ "Струма - 1, 2, 3 и 4", 07.2003 Димитър Соколов, ДЕК Енерджи РИОСВ Благоевград 14/07/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Крупник, Ракитница, Мечкул, Стара Кресна
Свали
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за МВЕЦ Струма - 1,2,3 и 4, 07.2003 ДЕК Енерджи 01/07/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Крупник, Ракитна, Мечкул, Симитли, Стара Кресна
Свали
Справка за площ на съоръженията в ски-зона Банско съгласно ТУП от 1999 г. на ски-зоната МОСВ 29/03/2003 Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Does artificial snow production affect soil and vegetation of ski pistes? - Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 2003, vol. 5/4, pp.219-230 Christian Rixen, Veronika Stoeckli, Walter Ammann 10/01/2003 общи Австрия
Свали
Карта на плана за управление на национален парк Пирин, 2003 г. Пролес инженеринг, МОСВ, Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието 01/01/2003 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Договори за покупка от "Юлен" АД на въжени линии в ски-зона "Банско", 1999-2002г Маренго Трейдинг, Академика, ЮЛЕН АД 29/12/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Договор за продажба на съоръжения от Юлен АД на Маренго трейдинг ЕООД, 2002г 29/12/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Тодорка, Чалин Валог, Платото
Свали
Проект за решение на ВЕЕС за съгласуване на високопланински комплекс "Сютка", 2002г Висш екологичен експертен съвет 05/12/2002 гр. Ракитово
Свали
Решение №10555/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 25/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна
Свали
Решение №10554/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 25/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Тодорка
Свали
Решение №10483/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 21/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Тодорка
Свали
Решение №10482/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 21/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндершика поляна, Шилигарника
Свали
Решение №10384/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 20/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Шилигарника
Свали
Разрешително за 3 бр. МВЕЦ на р. Струма, 2001-2002 РИОСВ Благоевград, Й. Богоева Елена Цингарска, СДП Балкани 11/06/2002 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма
Свали
Искане за обезщетяване на собственици на земи в резерват "Тисата" във връзка с обявяване на защитена местност "Кресненски пролом", 2002 СДП Балкани, Еко-клуб 2000, Андрей Ковачев, Димитър Василев МОСВ, Министерство на земеделието, РИОСВ Благоевград, Поземлена комисия Кресна 27/05/2002 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом, Горна Брезница, Тисата
Свали
Решение №20-7 на МОСВ по ОВОС, ски зона Банско, 2002г Министерство на околната среда и водите 20/05/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, вр. Тодорка
Свали
Проект за решение по ОВОС от заседание на ВЕЕС на 25.04.2002г, за ски зона Банско ВЕЕС 25/04/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, вр. Тодорка
Свали
Становище на НСБР по доклади за ОВОС на обекти в ски зона Банско, 2002г Национален научно координационен съвет по биологично разнообразие към БАН 23/04/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Шилигарника, вр. Тодорка
Свали
Доклад на комитета по световното наследство към ЮНЕСКО, относно НП "Пирин", 2002г Комитет за световно наследство към ЮНЕСКО 16/02/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Юлен
Свали
Доклад на ЮНЕСКО от февруари 2002г относно ски зона Банско, 2002г IUCN/ Международен съюз за опазване на природата 16/02/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Писмо от Института по зоология при БАН до СДП Балкани, относно ски зона Банско, 2002г БАН/ Институт по зоология СДП Балкани 08/02/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Становище на Националния природонаучен музей при БАН относно ски зона Банско Петър Берон, директор на Националния природонаучен музей при БАН СДП Балкани 22/01/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Кресна
Свали

Страници