Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Писмо от Инспекторат към МРРБ до Зорница Стратитева и Александър Дунчев относно сигнал за конфликт на интереси, 2010г Министерство на регионалното развитие и благоустройството Зорница Стратиева, Александър Дунчев 16/04/2010
Свали
Писмо от ДНСК до КЗП относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол Комисия за защита на потребителите 13/04/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Преписка по ЗДОИ между НАП и Зорница Стратиева, относно лифт "Картала" Национална Агенция по Приходите Зорница Стратиева 13/04/2010 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Писмо от 07.04.10г на Зорница Стратиева до Министерство на финансите, относно лифт "Картала", 2010г Зорница Стратиева Министерство на финансите 07/04/2010 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Писмо от април 2010г от МОСВ до Юлен АД относно инвестиционно намерение, ски зона Банско, 2010г МОСВ, Нона Караджова Юлен АД 06/04/2010 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Коларски път
Свали
Справка по ЗДОИ от РИОСВ Перник, относно инвестиционно предложение за ски писти в землището на гр. Сапарева баня РИОСВ Перник 01/04/2010 национален парк, Рила Сапарева баня
Свали
Задание за инвестиционно намерение "Подмяна на съществуващи съоръжения" ски зона Банско 2010г ИВИС Проектиране и дизайн ООД 01/04/2010 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Платото, Бъндеришка поляна, Шилигарника
Свали
Задание за инвестиционно намерение за подмяна на съоръжение в зона Бъндерица, ски зона Банско, 2010г ИВИС Проектиране и дизайн ООД Юлен АД 31/03/2010 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндерица, Шилигарника, Платото
Свали
Писмо от 30.03.2010г на Министерство на финансите до Зорница Стратиева, относно лифт "Картала", 2010г Министерство на финансиите Зорница Стратиева 30/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Преписка на община Банско относно инвестиционно намерение на Юлен АД, 2010г 30/03/2010 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Коларски път
Свали
Писмо от ВАП до Зорница Стратиева и Александър Дунчев относно лифт "Картала", 2010г Върховна административна прокуратура Зорница Стратиева, Александър Дунчев 29/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Заявление по ЗДОИ от 25.03.10г на Зорница Стратиева до Министерство на финансите относно лифт "Картала", 2010г Зорница Стратиева Министерство на финансите 25/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Писма от м. март 2010г на ВАП до Зорница Стратиева и Александър Дунчев относно лифт "Картала", 2010г Върховна административна прокуратура Зорница Стратиева, Александър Дунчев 25/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Писмо от 17.03.10г на ДНСК до Административен съд - София град с приложена жалба относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол Административен съд София град 17/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Решение ГС-05-13/2010г на ДНСК по ЗДОИ, относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол Зорница Стратиева 17/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Писмо от 17.03.2010г по ЗДОИ на МОСВ до Александър Дунчев, относно лифт "Картала", 2010г Министерство на околната среда и водите Александър Дунчев 17/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила с. Бистрица
Свали
Решение №79/2010г на МОСВ относно ОУП на община Благоевград Министерство на околната среда и водите 15/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Писмо от 12.03.10г на ДНСК до Административен съд - София град с приложена жалба относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол Административен съд София град 12/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Решение ГС-05-11/2010г на ДНСК по ЗДОИ, относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол Зорница Стратиева 12/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Уведомление от Юлен АД до МОСВ за инвестиционно намерение в ски зона Банско, 2010г ЮЛЕН АД МОСВ 12/03/2010 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндерица
Свали
Информация за инвестиционно предложение на Юлен АД за замяна а съществуващ 4-седалков лифт с 6-седалков, ски зона Банско, 2010г ЮЛЕН АД МОСВ, дирекция 10/03/2010 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндерица
Свали
Писмо по ЗДОИ на ДНП "Централен Балкан" до Зорница Стратиева, 2010г Дирекция на НП Зорница Стратиева 09/03/2010 национален парк, Национален парк Централен Балкан
Свали
Заявление по ЗДОИ от 5.03.2010г на Зорница Стратиева до ДНСК относно лифт "Картала", 2010г Зорница Стратиева Дирекция за национален строителен контрол 05/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Сигнал до Инспектората на МРРБ относно конфликт на интереси в ДНСК, свързан с лифт "Картала", 2010г Зорница Стратиева, Александър Дунчев Министерство на регионалното развитие и благоустройството 03/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Жалба на Зорница Стратиева срещу отказ за предоставяне на информация относно лифт "Картала", 2010г Зорница Стратиева Административен съд София 01/03/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Сигнал от Магдалена Славова относно изграждане на незаконна ски писта над хижа "Пионерска" 2010г. Магдалена Славова ДНСК, ВАП 26/02/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Писмо на НАП до Зорница Стратиева, относно проверка на лифт "Картала", 2010г Национална Агенция по Приходите Зорница Стратиева 26/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Решение ГС-05-8/2010г по ЗДОИ на ДНСК относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол Александър Дунчев 25/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Сигнал от Магдалена Славова относно ползване на незаконна ски писта над хижа "Пионерска" 2010г. Магдалена Славова МОСВ, ИАГ, ВАП 24/02/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до ОС-Сепарева баня относно лифт "Паничище" 2010г. 24/02/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Заявление по ЗДОИ от 24.02.2010г на Александър Дунчев до РИОСВ Благоевград относно лифт "Картала", 2010г Александър Дунчев РИОСВ Благоевград 24/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, Бодрост, с. Бистрица
Свали
Заявление по ЗДОИ от 24.02.2010г на Александър Дунчев до МОСВ относно лифт "Картала", 2010г Александър Дунчев Министерство на околната среда и горите 24/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, Бодрост, с. Бистрица
Свали
Решение ГС-05-7/10г на ДНСК по ЗДОИ относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол 22/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Заявление по ЗДОИ от 25.02.2010г на Зорница Стратиева до РДНСК Благоевград относно лифт "Картала", 2010г Зорница Стратиева РДНСК Благоевград 22/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Заявление по ЗДОИ от 17.02.2010г на Александър Дунчев до ДНСК относно лифт "Картала", 2010г Александър Дунчев Дирекция за национален строителен контрол 17/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Решение ГС-05-5/10г на ДНСК по ЗДОИ относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол 12/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Заявление по ЗДОИ от 10.02.2010г на Зорница Стратиева до ДНСК относно лифт "Картала", 2010г Зорница Стратиева Дирекция за национален строителен контрол 10/02/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от МОСВ в отговор на сигнал от М. Славова за ски зона "Паничище-Езерата-Кабул" 2010г. Евдокия Манева Магдалена Славова 05/02/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Писмо от АПБ до ВАС относно вноска за експертизно дело №14767 2009г. Тома Белев ВАС 02/02/2010 Златна Перла природен парк, Странджа
Свали
Писмо на Архитектурно строителна асоциация относно проект за общ устройствен план на община Царево 2009г. АСА в. : 02/02/2010 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево
Свали
Жалба от Прима Инвест Бг ООД до ВАС, относно лифт "Картала", 2010г Прима Инвест БГ Върховен административен съд 25/01/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Заявление по ЗДОИ от 25.01.2010г на Зорница Стратиева до ДНСК относно лифт "Картала", 2010г Зорница Стратиева Дирекция за национален строителен контрол 25/01/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Жалба от Александър Дунчев до АС - гр. София срещу Решение на ДНСК за отказ за предоставяне на информация относно лифт "Паничище" 2010г. Александър Дунчев 22/01/2010 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера
Свали
Писмо от 15.01.10 на ДНСК до Зорница Стратиева относно лифт "Картала", 2010г Дирекция за национален строителен контрол Зорница Стратиева 15/01/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Решение ГС-05-3/2010г на ДНСК по ЗДОИ, относно лифт "Картала", 2010г 15/01/2010 национален парк Картала
Свали
Заявление по ЗДОИ от 11.01.2010г на АПБ до ДНСК относно лифт "Картала", 2010г Асоциация на парковете в България Дирекция за национален строителен контрол 11/01/2010 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Статия от 2010г на "Руский орнитологический журнал," относно масово отравяне на птици и животни в България през 1988/89г Д. Нанкинов 01/01/2010 Отравяне на животни общи
Свали
Схеми на разположението на проект "Камчия парк" спрямо защитените зони в района 01/01/2010 Камчия защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Камчия, Шкорпиловци
Свали
Заменки през 2003-2009 г. МЗХ 31/12/2009 заменки общи Spravka izkl ot GF zamenki 2003-2009.xls
Решение №43-ПР/2009г. на МОСВ относно необходимост от оценка по ОВОС на проект за вилно селище в землището на с. Варвара 2009г. МОСВ 28/12/2009 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево, Варвара
Свали

Страници