Писмо от 30.03.2010г на Министерство на финансите до Зорница Стратиева, относно лифт "Картала", 2010г

Писмо от 30.03.2010г на Министерство на финансите до Зорница Стратиева, относно лифт "Картала", 2010г

Временна наредба за ползуване на лични автомобили за служебни нужди. 1967 г.

Копие на Временна наредба за ползуване на лични автомобили за служебни нужди с дата 31.10. 1967 г.