Обяснение с дата 08.07.2010г. от Александър Дунчев по сигнал, подаде от Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност до Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и Министър председателя, за заграбване на територии от природен парк "Странджа" и незаконно строителство на вилни селища "Златна перла 1" и "Златна перла2".