Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Отговор за взети мерки по регистрирани сигнали на АПБ за нарушеня на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, ноември 2015 РДГ София, ИАГ, Мартин Иванов АПБ, Тома Белев 23/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витоша , Алеко, Витошко лале
Свали
Отказ за изграждане на МВЕЦ на река Камешница 2015 Анжелина Тотева (Началник на политическия кабинет на министър-председателя) Тома Белев (АПБ) 13/11/2015 Беласица защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Писмо на ДГС София с искане за полицейска проверка на собственика на машините, извършили нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков 06 РПУ 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витоша
Свали
Писмо на ДГС София с искане за общинска документална проверка за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков Район Панчарево 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Панчарево, Витоша
Свали
Сигнал на ДГС София с искане за прокурорска проверка за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков Софийска районна прокуратура 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витоша
Свали
Писмо до Витоша ски на ДГС София с искане за документация за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София Витоша ски 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витошко лале
Свали
Заповед на ДГС София за спиране на сечи в нарушение на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков ГСУ Витоша, Сава Цирков ЕООД, Захари Митев, ДГС София 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко
Свали
Отговор на НКЖИ София на заявление вх№35/21.08/2015 във връзка с предоставяне на данни в средства за масова информация за проблеми с еколози Милчо Ламбрев (НКЖИ-София) Тома Белев (АПБ) 09/11/2015 ЗДОИ общи
Мерки от РДГ София към Витоша ски във връзка с нарушения на Закона за горите и ПУ на парк Витоша, ноември 2015 РДГ София, Мартин Иванов Витоша ски, Костадин Костадинов 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витошко лале
Свали
Протокол от проверка на РДГ София по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 09.11.2015 РДГ София, Владимир Пенчев ИАГ 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витошко лале
Свали
Протоколи от проверка ЮЗДП Благоевград по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 09.11.2015 ЮЗДП Благоевград, Бойчо Палакарски ИАГ, Витоша ски 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко
Свали
Протокол от проверка по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 30.10.2015 РДГ София, Ана Василева ИАГ 30/10/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витошко лале
Свали
Отказ за подновяване разрешително за водоползване за ВЕЦ в река Камешница, 2015 МОСВ, Бойко Малинов АПБ, Тома Белев 21/10/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Камешница, Благоевград, Беласица
Свали
Отговор от МЗХ Изпълнителна агенция по горите Вх №37-2 /6.10.2015 (р. Камешница) инж. Тони Кръстев- МЗХ Изпълнителна агенция по горите Тома Белев АПБ 30/09/2015 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Свали
Становище на АПБ за проект на план за управление на ПП Витоша, 2015 Тома Белев, АПБ ДПП Витоша, ИАГ, Тони Кръстев 29/09/2015 Витоша природен парк, Витоша Витоша
Свали
Становище на АПБ за проект на план за управление на НП Рила, 2015 АПБ, Тома Белев ДНП Рила, МОСВ 22/09/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Проект за изменение на плана за управление на НП Рила, септември 2015 10/09/2015 национален парк, Рила
Свали
Предварителен доклад по ОВОС на автомагистрала "Струма", 2001 10/09/2015 АМ Струма защитена местност, Кресненски пролом
Свали
Решение по ОС за съгласуване на МВЕЦ на река Камешница, 2011 МОСВ, Нона Караджова Еко-бел ООД 03/09/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Петрич, Камешница, Струмещица, Камена, Самуилово, Беласица
Свали
Писмо до председателя на минестерски съвет във връзка с изграждане на МВЕЦ на р. Камешница 27.07.2016 Тома Белев (АПБ) Б. Борисов- Председател на Министерски съвет 27/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167 р.Камешница
Свали
Преписка, касаеща изграждането на МВЕЦ на р. Камешница Тома Белев (АПБ) МЗХ, Прокуратура на Република България 27/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167 р. Камешница
Свали
Отказ издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект (р. Камешница) Вангелия Иванова Тома Белев 27/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Свали
Искане за спиране на изграждане на МВЕЦ на река Камешница 2015 Тома Белев (АПБ) Б. Боросов (Председател на министерси съвет) 27/08/2015 Беласица природен парк, Беласица, BG0000167 р. Камешница
Свали
Заявление за достъп до обществена информация до НКЖИ София изх №35/28.08.2015 Тома Белев (АПБ) НКЖИ-София 21/08/2015 ЗДОИ общи
Отговор от МВнР по ЗДОИ с протокол от среща в Париж с Юнеско и разработващите ПУ Пирин, август 2015 МВнР, Кишоре Рао Тома Белев, АПБ 19/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Банско, Добринище, Париж, Швейцария
Свали
Отговор от МТ по ЗДОИ за среща в Париж с Юнеско за ПУ Пирин, август 2015 Министерство на туризма, Албена Михайлова АПБ, Тома Белев 18/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Париж, Пирин
Свали
Решение по ЗДОИ за предоставяне на документи за МВЕЦ на река Камешница, 2015 МОСВ, Вангелия Иванова АПБ, Тома Белев 17/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Благоевград
Свали
Презентация на проект за план за управление на Национален парк "Рила", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” 17/08/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Зони от проект за план за управление на Национален парк "Рила", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” ДНП Рила 17/08/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Проект за план за управление на резерват "Риломанастирска гора", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” 16/08/2015 резерват, Риломанастирска гора Рила
Свали
Отговор от ММС по ЗДОИ с доклад от среща в Париж с Юнеско и разработващите ПУ Пирин, август 2015 Министарство на младежта и спорта, Красен Кралев, Васил Пеловски АПБ, Тома Белев 12/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Париж, Франция
Свали
Карта на предлагани нови зони на ПП "Витоша" от проект за нов план за управление, август 2015 Пролес инженеринг 12/08/2015 Витоша природен парк, Витоша
Фотографии за наливане на бетон на писта Шилигарника, август 2015 11/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Шилигарника
Протокол за предоставяне на държавна земя за МВЕЦ на река Камешница, август 2015 ИАГ, МЗХ, Тодор Богомилов 07/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Благоевград, Петрич, Камена 07082015_protokol_darzhavna_zemia_MVEC_Kemshnica_2015.doc
Презентация на предлагани нови зони на ПП "Витоша" от проект за нов план за управление, юли 2015 Пролес инженеринг 30/07/2015 Витоша природен парк, Витоша Витоша
Свали
Становище на АПБ за проекта на план за управление на Национален парк „Пирин”, юли 2015 г. АПБ, Тома Белев ДНП Пирин, МОСВ 24/07/2015 Пирин национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Становище на БААТ за проект на план за управление на НП Пирин 23/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Документация за обявяване на защитена местност "Кресненско пролом", 2001 СДП Балкани, БДЗП, Българско лепидопторологично дружество, Еко-клуб 2000, Деметра, За Земята, ИУЦЕ, Екофорум, Зелени Балкани, Тайм Екопроекти МОСВ 23/07/2015 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Искане и обосновка за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин в отговор на предходна кореспонденция с МОСВ, юли 2015г Зелени закони, Вера Стаевска Бойко Малинов, МОСВ 14/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
проект за нов план за управление на Национален парк Пирин, юли 2015г 03/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Pirin 1-50.doc
Искане за преценка на необходимост от ОВОС за МВЕЦ "Кресна - 1", 07.2003 Консорциум хидроенергийно строителство, Славка Куюмджиева РИОСВ Благоевград 04/06/2015 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Отлагане от МОСВ на преценката за нужда от екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, май 2015г МОСВ, Бойко Малинов Зелени закони, Вера Стаевска 28/05/2015 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Изключване на дюни от бившата буферна зона на резерват "Ропотамо" - статия в. "Банкер", 22-29.05.2015 в. Банкер, Мариета Велинова 27/05/2015 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо, Аркутино
Свали
Отговор на РДГ София изх №1514 относно сигнал за нарушения на Закона за горите в курорт Боровец 2015 Росен Попсавов (директор на РДГ София) Зорница Стратиева 21/05/2015 гори общи Боровец
Отговор на МРРБ на запитване за публичността на картите за дюните, 2015 МРРБ, Николай Нанков, Светослав Наков, АГКК За да остане природа, БФБ, Радостина Ценова 04/05/2015 Дюнигейт общи Бургас, Варна, Добрич
Свали
Статия за траурно шествие за народните паркове, Кайлъка и зелените площи в София, 1998 в-к, в. Сега 23/04/2015 Кайлъка общи Кайлъка, България, Плевен, София
Свали
Обосновка на нуждата от извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, март 2015г Зелени закони, Вера Стаевска МОСВ, Бойко Малинов 30/03/2015 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Отказ на МОСВ за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, март 2015г МОСВ, Бойко Малинов Зелени закони, Вера Стаевска 16/03/2015 национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Постановление на Окръжна прокуратура -Благоевград за нарушение при съгласуване на 3-седалков лифт в ски-зона Банско Окръжна прокуратура Благоевград ВАС, Александър Дунчев, Градска прокуратура София 23/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско, Тодорка
Свали
Таблица с данни за надвишаване на концесионната площ в ски-зона Банско АПБ, Александър Дунчев 18/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали

Страници