В отговор на писмо №36 от 27.08 2015, с което се изразява несъгласие с реализирането на инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ на река Камешница Началника на кабинета на министър-председателя  информира, че е отказано разрешително по чл. 44 и 46 от ЗВ, необходими за реализацията на инвесриционното намерение.  
инвестиционното предложение попада попада в участък, който е защитена зона BG 0000167 "Беласица"