Статия на Христо Николов във в-к Преса от 12.01.2013 г. за заличаването на 4 от 5-те дюни от защитена местност "Пясъчни дюни", обявена със заповед от 1976г., от кадастралната карта на гр. Несебър.