Дописка от 21 ноември 2012г на в. АзБуки за историята и текущото състояние на базата на НСА в Несебър