Дописка от 10 януари 2013г на в. Сега относно сделките с имоти на базата на НСА в Несебър