Протокол от заседание на 07.01.2013 на комисия, назначена със Заповед № РД 09-965 от 18.10.2011 г. на министъра на земеделието и храните, с председател Симеон Главчев, относно продажбата на поземлен имот с идентификатор 51500.204.152, находящ се в землището на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, местност „Кокала” (правилното име на местността е "Кокалу").