Предмет на финансовата инспекция са:

  1. Проверка на законосъобразността при разходването на бюджетни средства за спортни дейности през 2006-2010 г. въз основа на договори с Държавната агенция за младежта и спорта и Министерството на физическото възпитание и спорта
  2. Проверка на законосъобразност на договор за поръчка от 21.12.2008 г. за проект "научи се да караш ски", както и законосъобразност на изпълнението му

Основни констатации:

  1. за 2006 г повече от половината приходи на БФ ски са финансиране от Държавната агенция за младежта и спорта като възложител по ЗОП. За 2007 г, а също така и за 2008 г и за 2009 г, и за 2010 г.,  повече от половината приходи на БФ ски са финансиране от Министерството на физическото възпитание и спорта като възложител по ЗОП. 
  2. Установени са нарушения на Председателя на УС на БФ ски Цеко Минев, за които не са съставени Актове за установяване на административно нарушение, поради изтичане на законоустановения тригодишен срок за образуване на административноправно производство.
  3. Установени са нарушения, за които са връчени  актове за установяване на административно нарушение (АУАН) както на Цеко Минев като Председател на УС на БФ ски, така и на БФ ски по силата на ЗОП за нарушения като възложител на обществени поръчки.