Контролно геодезическо заснемане на Базата на НСА в Несебър, в мащаб 1:1000 от 07.04.2012г