Указание за провеждане на процедури по ОВОС при случаите за изграждане на фотоволтаични централи