Резолюция на Върховна административна пролкуратура за прекратяване на прокурорска преписка.

В резолюцията е посочено, че при изграждането на 5* звезден хотел в Синеморец липсва изискващият се административен акт по ЗООС и ЗБР за изграждане на хотел в защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000.