Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Юношеският туристически съюз по искането на СЗРП за предложения за природни паметници и Витоша Юношески туристически съюз СЗРП 08/04/1932
Свали
Окръжно до членовете на СЗРП за национален парк "Витоша", предложения за природни паметници и правила за поведение сред природата СЗРП Българско ботаническо дружество, Българско природоизпитателно дружество, Дружество на лесовъдите академици, Ловна организация, Дружество на българските лесовъди, Български туристически съюз, Юношески туристически съюз, Български рибарски съюз, Българско геологическо дружество, Българско пещерно дружество 25/03/1932 Витоша природен парк, Витоша Витоша
Свали
Покана за участие на представител на МЗДИ в събрание на настоятелството на СЗРП по темата за горите СЗРП МЗДИ, Отделението за горите 21/03/1932 общи
Свали
Искане за правила за поведение сред природата от Министерството на народното просвещение до СЗРП Министерство на народното просвещение СЗРП 29/02/1932 общи
Свали
Покана от Ловната организация до Председателя на СЗРП за публично събитие Ловна организация СЗРП, Стефан Петков 11/02/1932 общи
Свали
Искане от БТС на списък на УС на СЗРП Български туристически съюз, Централно настоятелство на Български туристически съюз СЗРП 10/02/1932 общи
Свали
Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1932 г Дружество на българските лесовъди СЗРП 29/01/1932 общи
Свали
Загубена брошура от конференция на планинарските дружества СЗРП Български туристически съюз 27/11/1931 общи
Свали
Представители на СЗРП за беседа за пловдивските тепета СЗРП Христо Пашков 27/11/1931 Пловдивски тепета природна забележителност, Младежки хълм Пловдив
Свали
Молба за екземпляр на проект за изменение на Закона за лова СЗРП Ловна организация 27/11/1931 общи
Свали
Представители на Дружеството на лесовъдите-академици и членски внос в СЗРП, 1931 Дружество на лесовъдите-академици СЗРП 11/11/1931 общи
Свали
Получен членски внос от Ловната организация СЗРП Ловна организация 10/11/1931 общи
Свали
Представители и членски внос в СЗРП на Ловната организация, 1931 г. Ловна организация, Сокол, Кацаров, Иван Сокачев СЗРП 21/10/1931 общи
Свали
Представители и членски внос в СЗРП на Юношеския туристически съюз, 1931 г. Юношески туристически съюз СЗРП 21/10/1931 общи
Свали
Организация на сказка на СЗРП в Пловдив и помощ за опазване на пловдивските тепета Хр. Паликов СЗРП 20/10/1931 Пловдивски тепета природна забележителност, Младежки хълм Пловдивски тепета
Свали
Окръжно до членовете на СЗРП за определяне на представителите им в комисията към МЗДИ СЗРП Българско ботаническо дружество, Българско природоизпитателно дружество, Дружество на лесовъдите академици, Български рибарски съюз, Дружество на българските лесовъди, Българско геологическо дружество, Българско пещерно дружество, Ловна организация, Юношески туристически съюз, Български туристически съюз 07/10/1931 общи
Свали
Представител на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1931 г. Български рибарски съюз СЗРП 03/10/1931 общи
Свали
Придружително писмо от БТС към брошура от международен планинарски форум Български туристически съюз, Централно настоятелство на Български туристически съюз СЗРП 01/10/1931 общи
Свали
Представители на БТС, членски внос и статия за дейността на СЗРП, 1931 Български туристически съюз, Централно настоятелство на Български туристически съюз СЗРП 25/09/1931 общи
Свали
Покана за председателстване на конгрес на Дружеството на българските лесовъди Дружество на българските лесовъди СЗРП 18/09/1931 общи
Свали
Окръжно до членовете на СЗРП относно новоутвърдения устав на съюза СЗРП Българско ботаническо дружество, Българско природоизпитателно дружество, Дружество на лесовъдите академици, Ловна организация, Дружество на българските лесовъди, Българско туристическо дружество, Юношески туристически съюз, Български рибарски съюз, Българско геологическо дружество, Българско пещерно дружество 16/09/1931 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Списък на членовете на настоятелството на СЗРП, изпратен на Столичното полицейско комендантство, Бюро дружества. СЗРП Столично полицейско комендантство, Бюро дружества 15/09/1931 общи
Свали
Делегат на СЗРП в комисия на МЗДИ СЗРП МЗДИ, Отделението за горите 11/09/1931 общи
Свали
Регистър на защитените територии на МЗДИ 1931-1943 г. 11/09/1931 общи Девин, Странджа, Банско, Растьово, Горна Еленица - Силкосия, Оборище, Байкушева мура
Свали
Писмо на МВР за устава и отчетността на СЗРП Министерство на вътрешните работи и народното здраве СЗРП 30/08/1931 общи
Свали
Покана и заповеди за сформиране на комисия за природата към МЗДИ МЗДИ СЗРП, Дружество на лесовъдите академици, Българско пещерно дружество, Български рибарски съюз 26/08/1931 национален парк, Рила Рила
Свали
Представители на Ловната организация в СЗРП, 1931 г. Ловна организация, Кацаров, Иван Сокачев СЗРП 19/08/1931 общи
Свали
Помощ от СЗРП за опазване на пловдивските тепета Хр. Пашков СЗРП 18/08/1931 Пловдивски тепета природна забележителност, Данов хълм Пловдив, Пловдивски тепета, Саат тепе, Джендем тепе
Свали
Покана и заповед за сформиране на комисия за природата към МЗДИ МЗДИ СЗРП, Дружество на българските лесовъди, Българско ботаническо дружество, Българско геологическо дружество, Ловна организация, Български туристически съюз, Юношески туристически съюз 09/08/1931 Рила национален парк, Рила Рила
Свали
Представители на СЗРП ще бъдат изпратени в Пловдив за разговори с общинската управа относно пловдивските тепета СЗРП Хр. Пашков 10/07/1931 Пловдивски тепета природна забележителност, Младежки хълм Пловдив, Пловдивски тепета
Свали
Във връзка с въпроса за тепетата в Пловдив ще бъдат изпратени представители на СЗРП, които ще се срещнат с общинската управа СЗРП Хр. Пашков 10/07/1931 Пловдивски тепета природна забележителност, Младежки хълм Пловдив, Пловдивски тепета
Свали
Заповед за комисия към МЗДИ за защитени природни обекти и национален парк Рила МЗДИ, Гичев 06/07/1931 Рила национален парк, Рила Рила
Свали
Постановление №10346 на Министерството на земеделието и държавните имоти относно държавна гора "Горна Еленица - Силкосия", 1931г Министерство на земеделието и държавните имоти 22/06/1931 резерват, Силокосия Горна Еленица, Силкосия
Свали
Постановление на МЗДИ за промяна на границите на горското стопанство в с. Звездец 1931 г. 20/06/1931 природен парк, Странджа Малко Търново, Звездец
Свали
Препращане на сигнали за пловдивските тепета до СЗРП по желание на царя Иван Буреш, Музей Стефан Петков, СЗРП 16/06/1931 Пловдивски тепета природна забележителност, Данов хълм Пловдив, Пловдивски тепета
Свали
Натоварване на СЗРП от Царя с въпроса с пловдивските тепета Иван Буреш Хр. Пашков 16/06/1931 Пловдивски тепета
Свали
Сигнали за пловдивските тепета от Христо Пашков Хр. Пашков, в-к цар на българите, Борис III, Иван Буреш 06/06/1931 Пловдивски тепета природна забележителност, Младежки хълм Пловдив, Пловдивски тепета
Свали
Годишен отчет на СЗРП, представен на общото събрание на 25 април 1931 г. Специални комитет към СЗРП Пещера Министерство на вътрешните работи, Отделение за социални грижи 03/06/1931 общи
Свали
Нова редакция на устава на СЗРП, приета на годишното събрание на 1931 г. Ст. Петков, М. Русков 03/06/1931 общи
Свали
Извлечение от протокола на годишното събрание на СЗРП, 1931 г. СЗРП 03/06/1931 общи
Свали
СЗРП съобщават в Министерството на вътрешните работи за изменения в Устава си, приети на годишно събрание. СЗРП Министерство на вътрешните работи, Отделение за социални грижи 03/06/1931 общи
Свали
Съобщение до всички организации, членуващи в СЗРП за събрание на Управителния съвет на 8 май [1931 г.] СЗРП 07/05/1931 общи
Свали
Допълнение към чл. 13 на проектираното изменение на Закона за лова СЗРП Българска ловна организация 07/05/1931 общи
Свали
Представители и членски внос на Българския рибарски съюз. 1931 г. СЗРП Български рибарски съюз 03/05/1931 общи
Свали
Представители на Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и на Дружеството на лесовъдите академици в СЗРП, 1931 г. СЗРП Българск пещерно дружество, Български рибарски съюз, Дружество на лесовъдите академици 29/04/1931 общи
Свали
Изложение върху решението на НС за отстъпване на Баташката община на части от държавните гори Баташка и Фотенска Дружество на лесовъдите-академици СЗРП 29/04/1931 заменки защитена местност, Фотинска река Батак, Баташка гора, Фотенска гора, Телли балкан, Гюмюш чал, Ахмед бей юрдю, Фатме чукур, Куркутя, Семиза, Картала, Семер алан, Новите махали, Хаджи Османица, Бозбаши, Старата река, Въча
Свали
Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1931 г Българско геологическо дружество СЗРП 28/04/1931 общи
Свали
Покана за общо годишно събрание на 25 април 1931 г. СЗРП 24/04/1931 общи
Свали
Дружеството на българските лесовъди относно промяната на Устава на СЗРП по отношение на членовете на съюза и членски внос Дружество на българските лесовъди СЗРП 22/04/1931 общи
Свали
Проекто-план за дейност на СЗРП, 1931 г. СЗРП 01/04/1931 общи Демир Капия
Свали

Страници