Чернова на отчет на Управителния комитет на СЗРП за периода 08.05.1931 г. - 22.04.1932 г. В заседание на УК на 22.04.1932 г. е избрано настоятелство в състав: председател- проф. Стефан Петков, подпредседатели - проф. Т. Димитров и д-р Иван Буреш, секретар - инж. М. Русков и касиер - Кирил Кузев.

Основни задачи, по които УК отчита дейности:
Учредяване на комисия за създаване на резервати и народни паркове
Предложение да бъде учредена комисия, която да изготви правилник за резерватите и народните паркове
Конкретни предложения за територии, които да бъдат обявени за такива
Засилване на културно-просветната дейност на Съюза
Набиране на материали за първия сборник на Съюза.