Image
Body

На 28 август, четвъртък, от 18ч в залата Виваком Арт Хол на адрес 1000 София ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” 4 АПБ кани всички, които се интересуват от природозащитата в България на презентация и обсъждане на изградения онлан "Архив за природа". Ще ви покажем някои от най-любопитните документи в архива и ще поговорим защо публичният достъп до тези документи е важен. Заповядайте!

Едногодишният проект на Асоциацията на парковете в България „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда ” върви към своя официален край в началото на септември 2014 г. През последната година благодарение на финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г (http://www.ngogrants.bg ) успяхме да дигитализираме и предоставим свободен достъп онлайн до 2030 записа от архивни данни за природозащитни казуси от 1926 г до днес - някои от записите включват цели преписки от множество документи.

На страницата на архива можете да намерите както първите документи по обявяване на защитени територии и развитие на природозащитно законодателство в България, така и актуални документи от развитието на казуси като ски зона "Банско", свидетелства за развитието и промените в статута на зашитени територии по българското черноморие - Странджа, Камчийски пясъци - и други.