Image
Body

Асоциацията на парковете в България (АПБ) ще проведе на 27 януари 2015 г, вторник, от 18,30 ч в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ презентация по проект „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

В това събитие експертите на АПБ ще представят разработения наръчник по "зелено” застъпничество със заглавие „Как да спрем проекти, увреждащи околната среда“ и графика на предстоящите обучения за граждани в Пловдив, Габрово, Варна и София. Наръчникът и обученията целят да запознаят младежи, активни граждани и НПО от цялата страна със законовите и практически стъпки, нужни за успешна гражданска защита на природата.

Наръчникът акцентира върху природозащитата като част от борбата за върховенство на закона и разяснява детайлно, но на достъпен език и в практически план, възможностите за гражданско участие според законите, които най-често се прилагат в природозащитни казуси – Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за устройство на територията, Закона за подземните богатства, Закона за горите и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Синтезира се и практическият опит на природозащитната общност в ключовата за опазването на природата дейност по водене на застъпническа кампания – разясняват се нейни ключови елементи като изграждане на партньорства, работа с медии, лобиране и кризисни реакции чрез организация на протести и митинги. Наръчникът е разработен от Добромир Добринов, Александър Дунчев, Тома Белев и Вера Стаевска, които ще присъстват, за да отговорят на Вашите въпроси към съдържанието в него. Този наръчник ще бъде и основният инструмент за провеждане на обученията за младежи и НПО, първото от които е планирано за февруари 2015 г.

АПБ се надява на присъствие и активно участие на всички любители на природата в дискусията по наръчника за зелено застъпничество, за да може той да бъде развит и допълнен в обученията с информацията, необходима на гражданите при техните инициативи за опазване на природата в България.