Жалба от 29.12.2003 г. на СДП Балкани до Окръжен съд Благоевград чрез Директора на РИОСВ Благоевград срещу решение 48-ПР/2003г. на Директора на РИОСВ Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ Средна Влахина в община Кресна, с което решение е постановено да не се извършва ОВОС.