Заявление за участие в консултации по процедура по ОВОС на проект за строеж на МВЕЦ Кресна-1 от СДП Балкани, подписано от Елена Цингарска и подадено до Консорциум Хидроенергийно строителство, МОСВ, РИОСВ Благоевград, Национална служба за защита на природата с входящ № 26-00-2844/06.10.2003 на МОСВ