Копие на работен вариант на Наредбата-закон за защита на родната природа, предназначено за К. Кузев. Наредбата-закон включва различни видове природни обекти и техните описания по вид:

резервати

национални паркове

природни паметници
природно-исторически места: изброени са Оборище, Вола, Шипка, Бузлуджа, Мадара, Аладжа манастир.

Описани са забранителните режими за всеки вид защитена територия и начините и компетентните органи за наказания по нарушаването на режимите.