Устав на Всеруския съюз за защита на природата, утвърден с Постановление №370/10.04.1961г. на МС на РСФСР.