Сигнал с вх. № 4210 /20.06.2013 от гражданите Тома Белев и Петя Петрова до Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров относно потенциални престъпления, довели до нарушаване на Конституцията и голям брой закони, свързани с опазването на природното наследство и продажба на крайбрежна плажна ивица – изключителна държавна собственост в бившата защитена местност "Камчийски пясъци" с приложена информация по случая