Писмо с изх. № 2/19.09.1938 г., с което СЗРП отговаря на заявление с вх. № 6/08.06.1938 г. от Методи Арнаудов, препратено до СЗРП от МЗДИ, с искане да му бъде дадено разрешение за събиране на билки на Витоша. СЗРП дава съгласието си за исканото разрешение, но посочва, че трябва да има специални нареждания за събирането на лековитите билки с търговска цел.