Проект за решение по ВЕЕС към МОСВ по процедура за ОВОС за зона за суперкрос на територията на защитена местност "Кайлъка", с отрицателно  решение. Предписва се на отдели "Правен" и "ОВОС" да уведомят прокуратурата за нарушения в Закона за защита на природата, Закона за опазване на околната среда, Закона за териториално и селищно устройство и Закона за държавната собственост.