Съобщение до медиите с покана за пресконференция на 11 ноември 2005 г за необходимостта от действия на правителството във връзка с изисквания за членство в ЕС за изпълнение на договореността с НПО от август 2005 г за обявяване на защитена местност в Кресненския пролом със заповед, включваща забрана на ВЕЦ.