Преписка по ЗДОИ на АПБ от януари 2008г относно учредено право на строеж за лифт "Картала", 2008г