Преписка на Държавна агенция по горите и РИОСВ Перник относно противопожарни просеки в Паничище, 2009г