Правилник на Народен парк "Витоша" и включените в него резервати "Бистришки" и "Торфен"

Проект за Правилник, изпратен от Управителя на национален парк "Витоша" г-н Малчев с придружително писмо от дата 26.12.1935 г. Проектът включва:

  1. Цел на парка и резерватите.
  2. Управление на парка.
  3. Благоустройство.
  4. Спортни игрища.
  5. Режими на преходните обекти.
  6. Поляни за почивка и игри.
  7. Посещения.
  8. Режим на запазените природни обекти.
  9. Преходни положения.