Обявление за разгласяване № ЗП/42-15516 с дата 10.09.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-15513 с дата 29.11.1948 г. за обявяването на част от кестеновите насаждения в м. "Малкия мостък" в национализираната гора на гр. Берковица за горски резерват. Копието е подписано от Михайлов (за министър) и Петров (за началник отдел).

Документите са адресирани до СЗРП (вх.№149/06.12.1948г.)