Постановление на Окръжна прокуратура -Благоевград в отговор на сигнал на Александър Дунчев за нарушение при съгласуване от МОСВ по реда на ЗБР на 3-седалков лифт в ски-зона Банско. Описани са подробности по прехвърлянията на собственост ог “Юлен" АД към свързаното дружество "Маренго Трейдинг" и увеличаването на концесионната площ на ски-зона Банско. Нарушенията не са от компетенциите на ОП Благоевград,. Поради данни за извършено престъпление по чл. 282 от НК от Министъра на околната среда и водите, се изпраща препис на постановлението до Софийска градска прокуратура по компетентност. Копие се изпраща и до ВАС.