Постановлението

1.уважава жалбата  на г-н Тома Белев като основателна

2.отменя постановление на РП Бургас 22.08.2014 на отказ да се образува досъдебмо производство по преписна № 10616/2014г.  по описа на БРП

3.Указва на наблюдащия прокурор да извърши проверка в хода, на която да снеме сведения от жалбоподателя.