Писмо от 1989г на Д. Нанкинов до Симеон Марин и сътрудниците на българската орнитоцентрала към Зоологическия институт на БАН, относно отровени птици