Писмо от 01.02.08г на Община Благоевград до РДНСК Благоевград, относно проверка на лифт "Картала"