Уважаема г-жо Стратиева,

бих искала да ви информирам, че комисията по петиции разгледа вашата петиция и реши, че въпросите, които повдигате, са допустими в съответствие с процедурния правилник на Европейския парламент, доколкото предметът попада в сферата на  дейности на Европейския съюз. 

Комисията започна разглеждането на вашата петиция и реши да поиска от Европейската комисия да проведе предварително разследване на различните аспекти на проблема.  Комисията ще продължи разглеждането на вашата петиция веднага щом получи необходимата информация.  Също така изпратихме вашата петиция до комисията на Европейския парламент по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) за информация.  Ще ви информирам своевременно за всякакви по-нататъшни действия по вашата петиция.