Протокол на първото съвещание на Националния съвет за защита на родната природа, проведено на 06.03.1962 г.