Отчет на Управителния комитет на СЗРП запериода 08.05.1931 г. - 22.04.1932 г. В заседание на УК на 08.05.1931 г. е избрано настоятелство в състав: председател- проф. Стефан Петков, подпредседатели - д-р Иван Буреш и д-р М. Тихов, секретар - инж. М. Русков и касиер - Кирил Кузев.

Основни задачи, по които УК отчита дейности:
Учредяване на комисия, в която участват и представители на Съюза, за изработването на подробни списъци на редки растения, които трябва да бъдат запазени като природни паметници
Направени са постъпки пред кмета на гр. Пловдив за запазването на пловдивските тепета
Засилване на културно-просветната дейност на Съюза