Наредба на МЗДИ от 27.12.1947г, подписана от помощник министър Ю. Михайлов,  за набиране на информация от директорите на държавни горски стопанства, началниците на секции за укрепяване пороищата и залесяването и районните директори по горите  с цел поставянето на дърветата с най-големи размери под закрилата на Закона за защита на природата със статут на природни паметници. Срокът за предоставяне на информацията е 31 май 1948г.