Статия и дописка от декември 2004 г на в. Нощен Труд относно сечи в ски зона Банско.