Извадки от резолюцията на 1-во съвещания на СЗРП от 6 март 1962г с приложени бележки.