Искане от СДП Балкани, подписано от Андрей Ковачев, до Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров с вх. № 26-00-2708/18.11.2005г  за влизане в сила на забраните за строеж в Кресненския пролом по силата на заповед, издадена от МОСВ, но недействаща спрямо вече текущи строежи на ВЕЦ в района. Заповедта е част от договореност между НПО и МОСВ от август 2005г, която обаче би била смятана от НПО за неизпълнена, ако забраните не действат за вече разрешени строежи на ВЕЦ. Предупреждава се за предстоящ сигнал към  заседание на 25-тия постоянен комитет на Бернската конвенцияза неизпълнение на ангажиментите на МОСВ към препоръка 98 на комитета, ако забраната за строеж не влезе в сила за вече разрешените ВЕЦ:

  1. ВЕЦ на река Горно Брезнишка на "Водемил" ООД
  2. МВЕЦ на "Долна Влахина" на "Неджин" ООД
  3. МВЕЦ Кресна 1 на река Струма - Консорциум ХЕС ООД
  4. 4 ВЕЦ ("Струма" 1, ."Струма" 2, ."Струма" 3, ."Струма" 4) на река Струма на "ДЕК Енерджи", "Димонт ДДД" ООД, "Вяра-С-Брадърса Къмпани" ЕООД, "Риск Инженеринг" АД.

При липса на отговор, освен сезиране на Бернската конвенция, НПО предупреждават за мерки, обявени пред медиите на 11.11.2005г