Искане за преценка на необходимост от ОВОС за МВЕЦ "Кресна - 1" на р. Струма с изходящ № 044/17.07.2003 от Консорциум хидроенергийно строителство, подписан от управителя Славка Куюмджиева, и приет от г-жа М. Харалампиева, РИОСВ Благоевград, с входящ № 1761/21.07.2003. От описаните приложения в документа са налични:

1. Разрешително за водоползване №141/07.03.2003

2. Информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС